Статут

TOP - (з польської) Вершина

CEL - (з польської) Мета, ціль

Назва нашого клубу "TOP-CEL" - (вершина мети)

Наш девіз: Вершина нашої мети - 

                    Успішна особистість: я і ти...

                    Тому  "TOP-CEL" єднає нас 

                    І ми всі скажемо "на раз":

                   "TOP-CEL" це:

T - творчі, толерантні

O - оптимістичні

P - підприємливі

C - цілеспрямовані

E - енергійні, ерудовані

L - лідери


Статут

шкільного клубу підприємництва

“TOP-CEL”

Статут шкільного клубу підприємництва

НВКДолинська гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів №3

     1. Загальні положення

      1.1 Шкільний клуб підприємництва (далі -ШКП) -   об’єднання учнів НВК “Долинської гімназії - загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3”, діяльність якого поширюється на територію м.Долинської й здійснюється на підставі Статуту
      1.2 Членство в  клубі є добровільним. Членом  може бути кожен учень віком від 14 до 17 років, який цікавиться предметом діяльності ШКП, визнає статут та бере участь у діяльності  клубу

      1.3 Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, "Про молодіжні та дитячі громадські організації" та іншими нормативно-правовими актами України, а також даним Статутом.
Адреса клубу: м. Долинська, вул. Щорса 13, тел. (05234)5-34-40
Найменування клубу: ШКП НВК Долинська гімназія – ЗШ l-lll ступенів №3 - TOP-CEL


  Розділ 2.  Мета, принципи, завдання, форми та методи діяльності

  Стаття 1. Мета. Шкільний клуб підприємництва  має на меті розвиток в учнів   культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі
  Стаття 2Принципи діяльності. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
  - рівноправність членів, самоврядування;
  - добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
  - спільне прийняття рішень;
    Стаття 3. Форми та методи діяльності
  - Заходи, що сприяють розвитку професійної активності і підприємництва (екскурсії на підприємства, зустрічі з успішними людьми, розробка та реалізація навчальних бізнес-планів)
  - Підготовка і проведення   круглих столів, симуляційних  ігор та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та економічної грамотності молоді 
  -   Масові заходи: фестивалі підприємливих ідей, конгреси, зустрічі, тижні ділової активності, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи, ярмарки
  - Поширення інформації про ШКП серед молоді.
  - Участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів, участь у виставках, ведення блогу  Клубу.
 Розділ 3.   Структура і керівництво

    Стаття 1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, логотип.
    Стаття 2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах. Рада Клубу здійснює діяльність по організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.
    Стаття 3. У Раду Клубу входять президент, прес-група, редколегія.
    Стаття 4. Вибори президента
-          Кандидати в президенти висуваються як групою членів клубу, так і шляхом самовисування.
-         Президент обирається відкритим голосуванням на зборах у присутності керівників клубу.
-          Президент обирається простою більшістю голосів.
-          Право бути обраним має кожен член клубу.
-         Президент приступає до своїх обов’язків відразу після відкритого голосування.


Розділ 4. Права, свободи, обов’язки

     Стаття 1. Кожен член ШКП має право:
  -       діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідність і свободи інших;
  -      подати свою пропозицію, вимогу  Президенту клубу, або в правління ШКП;
  -          брати участь в будь-яких сферах шкільного життя;
  -          ставити питання про перебування члена в ШКП, якщо той своїми діями порушує статут клубу.
    Стаття 2. Кожен член ШКП  зобов’язаний:
  -          відвідувати всі збори та засідання клубу;
  -          дотримуватися норм Статуту клубу;
  -          вчасно подавати  нову інформацію.
    Стаття 3.Повноваження президента клубу
Президент:
  -          планує і веде збори ШКП;
  -          розподіляє завдання між членами клубу;
  -          співпрацює з керівниками  ШКП,
  -          виконує функцію зв’язку між учнями  й адміністрацією школи, керівниками ШКП ;
  -          відповідає за підготовку майбутніх керівників ШПК. Є лідером!
     Стаття 4.    Членство може бути припинене:
  -          Добровільно за поданою заявою.
  -          Шляхом виключення за рішенням Загальних зборів клубу:
  -         за порушення (невиконання) умов положення про діяльність молодіжного клубу, рішень керівництва;
  -         за дії чи поведінку, яка дискредитує клуб.
  -          Повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після затвердження рішення про виключення з органів клубу.
  -          Членство у клубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об'єднаннях. 


Розділ 5. Ліквідація

Ліквідація Клубу проводиться за рішенням  загальних зборів членівЦілі ШКП "TOP-CEL":

• Підготовка учнів до активної та свідомої
участі в економічному та професійному
житті;
• Реалізація заходів, повʼязаних з
економічною освітою, у різних сферах та
обсягах;
• Формування серед молоді
підприємницьких позицій та застосування їх
на практиці;
• Розвиток активних, підприємницьких

позицій шляхом впровадження цікавих

освітніх проектів;
• Розширення співпраці школи з місцевою
владою та бізнес-середовищем;

1 коментар: