Навчальні матеріали


Центр Розвитку Освіти Республіки Польща та Львівський ОІППО в рамках Програми польської допомоги Міністерства ЗС РП

Проект співфінансується у рамках Програми польського співробітництва для розвитку МЗС РП 2013
План
заходів тижня підприємництва
Дата
Заходи
Класи
Вчитель
21.10
Економічний форт-пост
на тему: «Підприємництво»
5-11
Ніколенко Н.І.
Триняк Т. В.
21-25.10
Конкурс на кращий проект бізнес-плану
10-11


Триняк Т. В.
22.10
Соціологічне дослідження
Номінації:
1)краща перукарня міста;
2)кращий магазин одягу;
3)кращий магазин побутової техніки, сантехніки в місті;
4)кращий магазин меблів
5-11
Жителі міста
Ніколенко Н.І.
23.10
Гра економічні пазли «Підприємство і підприємництво»
2-4
Триняк Т. В.
24.10
Профорієнтаційна зустріч з головою спілки підприємців малого і середнього бізнесу Кіровоградщини
Надутенко О.В.
ШКП «ТОР-СЕL»
Ніколенко Н.І.
Триняк Т. В.
22.10
Ділова гра
«Експрес підприємця»
«Я – підприємець»
ШКП «ТОР-СЕL»
Триняк Т. В.
25.10
Екскурсія на підприємство
Активні учасники тижня 
Ніколенко Н.І
25.10
Економічна лотерея  за результатами форт-посту
5-11

Ніколенко Н.І

                               
ТРЕНІНГ - ГРА "ПРОЯВ ТОЛЕРАНТНОСТІ - ШЛЯХ ДО МИРУ"
Мета: донести до учнів необхідність толерантності в суспільстві через з'ясування принципу терпимості між людьми, між колективами або групами людей; на прикладі сучасного соціального становища в Україні показати нагальну потребу злагоди, поваги до інших людей, їхніх думок ознайоми­ти учнів із «Декларацією принципів толерантності»; виховання толерантного світогляду, поваги до  прав людини, історії та культури  національних  меншин, формування активної громадянської позиції, поширення знань про національно-культурне розмаїття України.
розвивати вміння аналізувати, давати оцін­ку, приймати рішення, вибирати правильну позицію;  виховувати в собі толерантність.
АфоризмиПоведінка — це дзеркало, у якому кожен показує свою подобу. (І. Гете) 
                                                ХІД ТРЕНІНГУ 
Старовинна легенда Колись давно старий індіанець відкрив своєму онукові одну життєву істину.

- В кожній людині йде боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк - це зло: заздрість, ревнощі, туга, егоїзм, амбіції, брехня ... Інший вовк - це добро - мир, любов, надія, істина, доброта, вірність ... 
Маленький індіанець, зворушений до глибини душі словами діда, на хвилю замислився, а потім запитав:
- А який вовк в кінці перемагає? 
Старий індіанець ледь помітно посміхнувся і відповів:
- Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш!
А ви якого вовка годуєте? 
Класний керівник.                                        
Тема нашої години — «Єдина родина в центрі України - прояв толерантності».

 Це слово походить від латинського «терплячий», це — терпимість до інших думок і вірувань. 
— Як ви гадаєте, чи актуальна ця тема сьогодні? 
— Чому виникають суперечки між людьми?  Чи можна уникнути суперечок, які роблять людей злими одне до одного? 
У ході відповідей учні повинні назвати головною причиною небажання прислухатися до іншої людини. 

 можна назвати приклади з історії, що приводили до конфліктів між державами? Чи можна було їх уникнути? 
приклади з вивченої історії про те, що багато воєн можна було уникнути завдяки переговорам. Що багато конфліктів закінчувалось миром, коли люди почали домовлятися між собою, коли відкидали стереотипи й просто слухали одне одного.

Учні. У сучасному суспільстві відбувається багато конфліктів - релігійних, міжнаціональних, воєнних. Ще недавно в нас на Львівщині були конфлікти між православними і греко-католиками; у незалежній Україні є багато партій різного спрямування; у наш час багато людей агресивних, недобрих одне до одного; газети і телебачення розповідають про жахливі, події, коли батьки вбивають дітей, підлітки — один одного. 
 Міжнародний день толерантності, проголошений 16 листопада 1995 року на XXVIII сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, набуває особливого значення з початком третього тисячоліття, перше десятиріччя якого ООН проголосила Міжнародним десятиріччям культури, миру та ненасильства (2000-2010 роки). 
Ідеї толерантності стали надзвичайно актуальними на сьогодні.

 Стаття 1 Загальної декларації прав людини (1948 рік) проголошує: «Усі люди народжуються вільними і рівними у своїх гідності та правах». Тому агресивність, конфронтація, відчуженість мають поступитися місцем толерантному ставленню людей одне до одного, взаєморозумінню й довірі. 
Класний керівник. Толерантність — повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості.

 Що сприяє толерантності?  Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань.
Толерантність — це єдність у різноманітті. 
Толерантність — не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова потреба. 
Толерантність — це те, що уможливлює досягнення культури, сприяє переходу від війни до миру. 
Толерантність — це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. (Стаття 1 Декларації принципів толерантності.)

 Вч. Історична довідка  Учені не дійшли одностайної думки щодо виникнення у світовій культурі терміна «толерантність». Дехто пов'язує його появу з підписанням Нантського едикту, коли протестанти і католики знайшли компроміс між своїми конфесіями. Цій події передувала одна з найкривавіших ночей у світовій історії — Варфоломіївська. 
 Найвизначнішим представником толерантності був Вольтер. Йому присвоюють вислів: «Я не згоден із тим, що ви говорите, але віддам своє життя, захищаючи ваше право висловити свою думку». У цьому афоризмі — класична теорія толерантності. 
Як бачимо, проблема толерантності вперше виникла у західній цивілізації саме на релігійному рівні, а релігійна толерантність поклала початок усім іншим свободам, що мають місце в демократичному суспільстві
 Для української мови поняття «толерантність» відносно нове і однозначного тлумачення поки що не має. Для того щоб краще зрозуміти походження цього слова, пропонуємо тобі невеликий лінгвістичний екскурс
• Толерантність (ісп.) — здатність визнавати відмінність від власних ідеї чи помислу; 
• Толерантність (фр.) — ставлення, під час якого людина визнає, що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж вона сама; . 
• Толерантність (англ.) — готовність бути терплячим; 
• Толерантність (кит.) — дозволяти, приймати, бути щодо інших милосердним; 
• Толерантність (араб.) — прощення, милосердя, м'якість, терпіння, чуйне ставлення до інших; 
Типи толерантності в сучасному суспільстві 
міжнаціональна толерантність — ставлення до представників різних націй, неприпустимість перенесення недоліків і негативних вчинків окремих представників національності на інших людей, ставитися до будь-якої людини з позиції «презумпції національної невинності»; 
  Толерантність у міжнародних відносинах є прямою умовою співпраці й мирного співіснування держав незалежно від їхніх розмірів, економічного розвитку, етнічної чи ре-лігійної приналежності їхнього населення. 
 Етнічна толерантність є основним засобом досягнення гармонії національних відносин у полінаціональних суспільстві ».   

    В Україні проживають люди 134 національностей. Кожна має свою самобутню культуру, історію, традиції. Але всім нам слід бути толерантними по відношенню один до одного      Ведучий 2: На Генеральній Конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року була  прийнята  Декларація  принципів толерантності та визнана необхідність впровадження толерантності в суспільство. Адже толерантність – це не тільки позитивний принцип, але і засіб підтримки миру, а також економічного і соціального прогресу всіх народів. 
  Згідно з переписом населення 2004 року, національний склад населення України (загальною кількістю 47,732,079 осіб) характеризується значною перевагою представників основної нації — українців. Вони становлять 77,8 % усіх жителів України. Поряд з українцями на території держави проживає понад 100 національностей. Серед них найбільшу діаспору мають росіяни — 17,3 % усього населення країни. Це, перш за все, білоруси, кількість яких сягає 400 тис. осіб, молдавани — 300 тис. осіб, поляки — 250 тис. осіб, болгари — 250 тис. осіб, угорці — 150 тис. осіб, румуни — 100 тис. осіб. Найбільшою нацією України, що не має власної держави, є кримці — 250 тис., які мешкають переважно на батьківщині — у Криму. Крім цих національностей, в Україні проживають греки, татари, вірмени, цигани, німці, гагаузи та ін. Україна — багатонаціональна держава. Питання толерантності є для неї актуальним, оскільки співіснування в ній різних народів передбачає діалог культур, традицій, релігій. 
Цікаві думки визначних людей про толерантність 
Щаслива людина та, яка дарує щастя багатьом людям. (Дені Дідро, французький математик) 
Той, хто хоче обвинувачувати, не повинен поспішати. (Мольєр, французький драматург
Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе. (Леонардо да Вінчі, італійський художник епохи Відро¬дження) 
Людина, яка робить щасливими, не може бути сама не¬щасною. (Гельвецій, французький філософ) 
Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш на звання людини. (Сааді, перський поет) 
Підняти слабкого — цього замало: треба ще його потім і підтримати. (Вільям Шекспір, англійський драматург) 
Легше вирішує і засуджує той, хто менше змилується. (Джордано Бруно, італійський мислитель) 
Дійсна ознака, за якою можна впізнати справжнього мудреця,— терпимість. (Генрік Ібсен, норвезький драматург) 
Гідність людини полягає в тому, щоб любити тих, хто її ображає. (Марк Аврелій, давньоримсьімператор і філософ) 
Байдужість — це параліч душі, її передчасна смерть. (Антон Чехов, російський письменник) 
 Той, хто хоче обвинувачувати, не повинен поспішати. (Мольєр, французький драматург) 
Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуго¬вуєш на званий людини. (Сааді, перський поет) 
Жодна зла людина не буває щасливою. (Ювенал, рим¬ський поет) 
Поведінка -— це дзеркало, у якому кожен показує свою подобу. (Гете, німецький поет) 
Трьох речей треба уникати [у житті]: ненависті, заздрості, презирства. (Східна мудрість) 
Нехай справи твої будуть такими, якими ти хотів би їх згадувати на схилі віку. (Марк Аврелий) 
Якщо я чимось на тебе не схожий, я цим зовсім не ображаю тебе, а навпроти обдаровую. (Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник) 
Мовчіть, поки не відчуєте, що цілком володієте собою. (Лі-Цзи, китайський філософ) . Арістотель говорив: «Місто — єдність несхожих

Отже, толерантність — терпимість до іншого роду поглядів, устоїв, звичаїв. 
Толерантність потрібна по відношенню до особливостей різних народів, націй і релігій. Вона є ознакою упевненості в собі й усвідомлення надійності своїх власних позицій, озна-кою відкритої для всіх ідейної течії, яка не боїться порівняння з іншими точками зору і не уникає духовної конкуренції. Терпимість — соціально-психологічна риса людини, що виражає шанобливе та доброзичливе ставлення до поглядів, переконань, вірувань, думок, традицій, звичок і поведінки інших людей. 
Терпимість сприяє досягненню взаєморозуміння й узгодженості в діях без застосування тиску, примусу, погроз. Терпимість не лише пом'якшує протиріччя, але й виражає надію на поліпшення стосунків, особове виправлення. 
Толерантна особа — це людина, що добре знає себе і визнає інших. 
Прояв співчуття — найважливіша цінність толерантного суспільства і риса толерантної людини. 
Бесіда «Діалог із майбутнім». 
Учитель. А тепер перенесімося на декілька років у майбутнє. Уявіть, що ви закінчили школу і стали висококваліфікованими фахівцями, маєте свою сім'ю. Як ви поясните своїм дітям — школярам, якою має бути толерантна людина? 
Варіанти відповідей
-Бути готовими до того, що всі люди різні — не кращі й не гірші, а просто різні. 
-Навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що нам не подобається. 
-Цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з нашими. 
 Вчитель Іноді риси характеру товариша або подруги вас нервують, іноді, навпаки, вам допомагають прийняти певне рішення. І незважаючи на відмінності у характерах, ви є друзями, вам цікаво разом. Тому ж терпимість потрібно проявляти до всіх. 
Толерантність — це визнання поваги до інших людей, уміння жити разом з іншими людьми. 
Давайте перевіримо, чи терпимі ми, чи потрібно нам виховувати в собі цю якість. 
Тестування «Чи терпимі ми?». 
Вибери твердження, які відповідають твоїй поведінці.

Ти не погоджуєшся з товаришем... 
а) Ти все ж таки слухаєш його. 
б) Ти не даєш йому говорити. 
2. У класі ти вже відповів... 
а) Ти даєш можливість відповісти іншим. 
б) Тобі хочеться відповісти ще. 
3. Товариш зрадив тебе... 
а) Ти намагаєшся з ним порозумітися. 
б) Ти помстишся йому. 
Якщо в усіх трьох випадках ти вибрав твердження «а», 
ти — терпима людина. 
Імітаційна гра «Формула терпимості». 
На дошці вчитель малює терези, над однією шалькою записує тезу «Я маю право на повагу та терпимість з боку оточуючих» і просить учнів записати над іншою шалькою таку тезу, щоб була рівновага. 
(Над іншою шалькою треба записати тезу «Оточуючі мають право на повагу і терпимість з мого боку».) Слово вчителя. 
Ми всі різні. Але потрібно бути терпимими (толерантними) одне до одного. 
Але чи означає толерантність терпимість до всього? Хіба можна терпіти, якщо хтось затіває бійку, ображає інших? 
Саме тут і існує межа. Ми маємо багато прав, але не маємо права порушувати права інших. Американський філософ Ф. Емерсон сказав: «Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого сусіда».

Вправа «Дерево "Толерантність"». 
Учитель роздає роздруковані аркуші, на яких намальована квітка, і просить учнів написати на її пелюстках синоніми до слова «толерантність». (Мудрість, чуйність, відповідальність, взаєморозуміння, терпимість, людяність, об'єктивність, повага, доброзичливість тощо.) 
Практичний порадник«Як навчитися толерантності». 
Учитель пропонує учням укласти правила «Як навчитися толерантності». 
Зразок: 
Не забувати, що всі люди різні, але всі вони рівні. 
Не поспішати гніватись на людей або засуджувати їх: треба постаратися зрозуміти людину, розібратися в кон¬кретному випадку. 
Поважати почуття людей, не ображати їх. 
Взаємодіяти з іншими людьми, не підганяючи їх до своїх уявлень.  

Вправа "Чарівна крамниця"
 Дає учасникам можливість з'ясувати, яких якостей їм не вистачає
для того, щоб вважатися справді толерантними людьми.
  Уявіть, що існує лавка, в якій є вельми незвичайні "речі": терпіння,
поблажливість, прихильність до інших, почуття гумору, чуйність, довіра,
альтруїзм, вміння володіти собою, доброзичливість, гуманізм, уміння
слухати, допитливість, здатність до співпереживання.
- Я виступлю в ролі продавця, який обмінює одні якості на інші.
або декілька "речей", яких у нього немає. (Це ті якості, які, слабко
виражені у даного учасника). Наприклад, покупець просить у продавця
терпіння. Продавець з'ясовує, скільки і навіщо йому потрібно, і в яких
випадках він хоче бути терплячим. В якості плати продавець просить
Вправа "Толерантна та інтолерантна особистості"
Шлях інтолерантності характеризується уявленням людини про
власну винятковість, низьким рівнем вихованості, почуттям дискомфорту
існування в дійсності ,що його оточує, бажанням влади, неприйняттям
протилежних поглядів, традицій і звичаїв. Інтолерантні особистості ділять
світ на дві частини: чорну і білу. Для них не існує напівтонів. Є тільки два
сорти людей - погані і хороші. Вони роблять акцент на відмінностях між
"своїми" і "чужими".
Толерантний шлях - це шлях людини, яка добре знає себе,
комфортно почуває себе в навколишньому середовищі, розуміючи інших
людей і готова завжди прийти на допомогу, людина з доброзичливим
ставленням до інших культур, поглядів, традицій. Толерантна людина
бачить світ у всьому його розмаїтті.
- А тепер вам потрібно розподілити слова в II колонки, де в I - колонці
- риси, притаманні толерантній особистості, у II - риси, притаманні
інтолерантній особистості:
Терпіння, почуття гумору, нерозуміння, повага думки інших,
ігнорування, егоїзм, доброзичливість, вміння володіти собою,
нетерпимість, вираз зневаги, дратівливість, уміння слухати
співрозмовника, байдужість, цинізм, розуміння і прийняття, чуйність,
допитливість, гуманізм, невмотивована агресивність.
 Толерантна особистість Інтолерантна особистість
Повага до думки інших Доброзичливість
Бажання щось робити разом Розуміння і прийняття Чуйність, допитливість Поблажливість
Довіра, гуманізм
Нерозуміння Ігнорування Егоїзм Нетерпимість Вираження зневаги Дратівливість
Байдужість Цинізм Невмотивована агресивність 
Підсумок години спілкування
Класний керівник. Чи згодні ви з тим, що толерантність людини — найважливіша умова миру і злагоди в сім'ї, колективі та суспільстві? Якщо так, то сьогоднішня наша розмова не була марною. 
І наостанок я хочу розповісти вам одну легенду. 
Колись давно на півдні Африки жив розумний, але дуже пихатий вождь. Увесь день його складався з примірянь вишуканого вбрання та розмов із підданими про свій розум. Так минали дні за днями, роки за роками... Аж ось прокотилася країною чутка, що в пустелі з'явився мудрець. Дуже розлютився вождь: як можна називати якогось там старця найрозумнішою людиною у світі?! Але він нікому свого обу¬рення не показав, а запросив мудреця до себе... 
І ось настав день зустрічі. Зібралось усе плем'я, щоб послухати найрозумніших людей у світі. Вождь сидів на високому троні й тримав у руках за спиною метелика. До нього підійшов невеличкий, худорлявий чоловік, привітався, сказав, що готовий відповісти на будь-яке запитання. І тоді, недобре посміхаючись, вождь сказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках, живе чи мертве?». 
Мудрець трохи подумав, усміхнувся й відповів: «Усе у твоїх руках». 
Тож Завжди пам'ятайте, усі ваші дії, вчинки тільки 
у ваших руках. –

VII. Підсумок
Отже, для того щоб досягти успіху в житті, не марнувати сил на конфлікти, «до­цільно сформувати в себе толерантність як рису ха­рактеру.
толерантність людини — найважливіша умова миру і злагоди в сім'ї, колек­тиві та суспільстві?
Тож будьмо врівноваженими, доброзичливими, добрими та уважними у ставленні одне до одного, тобто толерантними!
 І тоді в  класі - це маленька родина. І
хочеться, щоб в цій родині завжди панували доброта, повага,
взаєморозуміння


    СХОДИНКАМИ ДО УСПІХУ
Заняття з елементами тренінгу
   Кожна людина хоче жити в гармонії з навколишнім світом, отримувати більше радощів і задоволення від життя. Проте для цього одного лише бажання замало. У сучасному суспільстві люди прагнуть, насамперед, до успіху: в сімейному житті, у кар'єрі. Однак, на жаль, бути успішними вдається далеко не кожному. То що для цього потрібно? Пере­дусім треба поглянути на себе збоку, повірити у власні сили і не боятися змін.
ЗАНЯТТЯ 1
Успіх — це встигнути.
М. Цвєтаєва

Мета: розтлумачити поняття «успіх», «успішність»; запропонувати можливі кроки задля досягнення успіху; виховувати цілеспрямованість, оптимістичність, уміння ставити перед собою мету та досягати її; формувати толерантне ставлення до думок інших.
Заняття починається з вітання: слід до­торкнутися рукою до плеча партнера, який перебуває поруч, підбадьорити його слова­ми на кшталт: «Я радий тебе бачити». Далі зі вступним словом присутні слухають психо­лога, у якому він оголошує мету заняття, а також повідомляє про загальні правила ро­боти.
Правила роботи:
    доброзичливе ставлення;
    можливість відмовитись від обговорення будь-якої проблеми;
    толерантне ставлення до висловлювань інших;
    «тут і тепер» — говорити про те, що зараз відбувається в групі, про свої почуття.
Психолог. До успіху прагнуть майже всі люди на планеті незалежно від віку, націо­нальності та соціального статусу. Проте в кож­ної людини свій шлях до успіху та різні по­чуття, які при цьому виникають, адже всі люди — неповторні. Кожний використовує свої засоби задля досягнення бажаного: те що використовує одна людина, може бути зовсім
далеким і незрозумілим іншій. Мотиви, які спонукають до успіху, також різні.
На сучасному етапі життя люди перейма­ються переважно такими проблемами: від­чуття внутрішньої гармонії (погодження своїх думок із діями), взаєморозуміння з іншими, здатність ставити перед собою певну мету і досягати її. Зусилля, спрямовані на вирішен­ня цих проблем, — це і є шлях до успіху — не­легкий і пов'язаний з різними перешкодами на життєвій дорозі. Успіх не може прийти до людини зненацька: лише кропітка робота, спрямована на отримання позитивного ре­зультату, впевнене крокування крізь терні до зірок — вперед до своєї мети — сприятиме омріяній перемозі.
Часто успіх асоціюють із поняттям щас­тя. Безумовно, успішна людина є щасливою, оскільки зробила багато задля того, аби від­чути це. Кажуть, що така людина і здоровіша, і працює краще.
Психолог. Скажіть, будь ласка, які асоціа­ції виникають у вас зі словом «успіх»? (Мож­ливі відповіді: перемога, удача, досягнення, визнання, нагородження, подолання перешкод, відкриття.)
Успіх можна розглядати як позитивний ре­зультат досягнення певних цілей у справі, а також як суспільне визнання.
Успішність — стійка якість особистості, здатність генерувати успіх знову і знову зав­дяки рисам, які їй притаманні.
Психолог. А зараз пропоную вам продовжи­ти фразу: «Бути успішним — це...» (Учасники ви­словлюються по колу.)
Психолог. З дитинства кожен засвоює цілий комплекс різних правил, дотримання яких забезпечує повноцінне місце людині як члена суспільства. Так нас програмують з дитинства, спираючись на тисячолітній досвід людства.
Доросла людина відчуває, що дотримуючись цих правил, вона не завжди почувається успіш­ною і щасливою. Усі люди неодмінно прагнуть у житті до чогось, мають певні цілі. Велику роль при цьому відіграє уява, яку Альберт Ейнштейн вважав важливішою навіть за знання, твор­чість, впевненість та наполегливість. Першо­чергову функцію відіграють мотиви внутрішні, суб'єктивно-особистісні прагнення до дій, вчинків, усві­домлена або неусвідомлена зацікавленість у здійсненні їх.
Психолог А. Адлер вважав, що кожна лю­дина повинна вирішити протягом життя зав­дання щодо роботи, кохання, суспільства, мистецтва жити (що означає вміння гармо­нійно поєднувати три перші завдання). Усві­домлення своїх особливостей і можливостей, внутрішніх змін — шлях до дій зовнішніх, а також до вирішення життєвих завдань. Зо­внішній світ — це продовження внутрішньо­го «Я». Адже світ, який нас оточує, — неідеаль­ний, і особистість, яка живе в цьому світі, — працює, закохується і т. д. — також не є іде­альною. Проте життя — це і є мистецтво.
Безумовно, є й такі люди, які схильні пли­нути за течією життя, миряться зі своєю до­лею та підкоряються іншим. А насправді їхня проблема полягає в тому, що вони не хочуть брати на себе відповідальності за життя, а треба лише взяти все у свої руки і почати ді­яти — тоді ситуація обов'язково зміниться на краще. Ці люди нещасливі, оскільки в їхній свідомості глибоко вкорінилися хибні стерео­типи, що життя занадто важке, а щоб бути успішними, треба мати якісь унікальні здіб­ності, успіху досягають лише одиниці тощо.
Психолог. Поясніть, як ви розумієте фразу: «Людина повинна прагнути увись, інакше для чого іс­нують небеса»?
Вправа «Дотягніться до зірок»
Мета: створити умови для формування мрії і цілей; знизити емоційне напруження.
Учасники стоять у колі та виконують дії відповідно до слів:
Закрийте очі. Зробіть три глибокі вдихи і видихи. Уявіть, що над вами нічне небо, за­сіяне зірками. Погляньте на найяскравішу зірку, яка нагадує вам про мрію, бажання або мету. Дайте їй назву. Тепер простягніть руки до неба і намагайтеся щосили дотягнутися до зірки. А потім зірвіть її з небосхилу і покладіть у кишеню (можна зірвати кілька зірок).
Психолог. А зараз розглянемо сходинки до успіху. Почнемо з МОТИВАЦІЇ, адже саме вона спонукає до дії, а прагнення до здійснен­ня мети стає мотивованим. У 330 р. до н. е. Аристотель висловив переконання, що людь­ми керують 12 незалежних один від одного мотивів-цілей. У його переліку: впевненість, задоволення, накопичення, велич, честь, ам­біції, терпіння, щирість, бесіда, соціальний контакт, помірність і правота. У всіх людей різні мотиви, оскільки й цілі різні.
Людина має визначитися зі своєю МЕТОЮ в житті. Одна з проблем, яка може виникнути на шляху до досягнення успіху — це нечітке та недостатньо сформоване уявлення люди­ни про свої бажання та прагнення, іншими словами — дехто не знає, чого він сам хоче. Замість того, аби думати про переваги та за­доволення, які прийдуть разом із успіхом, зо­середьтесь на процесі розробки мети. Чого ви хочете досягти? Що для вас важливо? Чому це важливо? Удома візьміть чистий аркуш папе­ру та ручку. Дайте письмову відповідь на за­питання: «Що є моєю найголовнішою метою в жит­ті?» Пишіть те, що першим спаде на думку, задійте при цьому свою фантазію та уяву. Пи­шіть абсолютно все — адже цього ніхто не по­бачить, а перед собою соромитися безглуздо.
У результаті повинен вийти доволі вели­кий список. Проаналізуйте його, поставивши запитання: «Чому я цього хочу? Це моє власне ба­жання чи воно нав'язане кимось іншим?» Після цьо­го у вас має залишитися список із ю основних життєвих завдань. Адже варто поставити собі низку конкретних запитань, аби сконцентру­вати думки: «Який результат я хочу отримати? Що я можу зробити для цього?»
Для втілення мети в життя потрібно усвідо­мити її.
Коли людина починає свою дорогу до успі­ху — вона перебуває в стані спокою. А щоб зру­шити себе з місця, тобто підштовхнути до дії, потрібно дуже багато ЕНЕРГІЇ на первинному етапі.
Поняття «енергія» можна розділити на чо­тири складові:
1.Фізична.
2.Емоційна.
3.Розумова.
4.Духовна.


В основі всього лежить саме фізична енер­гія: це здоров'я нашого тіла, регулярні фі­зичні навантаження, гарний відпочинок, повноцінне корисне харчування. Проте якщо ви маєте проблеми з фізичною енергією, тоді ваші бажання, свідомість, мотивація, мозок, розум та віра в себе працюватимуть неспов­на. Високий рівень фізичної енергії дасть вам змогу зробити якісний і кількісний крок уперед у своєму житті. Отже, починати свою дорогу до успіху потрібно саме з підвищення життєвої енергії.
Мета — це мрія, для здійснення якої ми визначили певний період. Отже, для нас дуже важливий ЧАС, витрачений на реаліза­цію мети.
Для того щоб швидше отримати бажане, ми повинні навчитися раціонально викорис­товувати свій час, адже це, безумовно, один із найважливіших елементів успіху. Час не­вблаганний до нерішучих людей.
Для досягнення успіху також необхідні СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ, адже вони визнача­ють успіх. Біблейський цар Соломон попросив у Бога єдине — знання. За це він був нагород­жений усім: багатством, мудрістю, любов'ю та довгими роками життя. Кожна людина ба­жає бути освіченою — багато знати та вміти. а^лє шлях до знань нелегкий, він вимагає тер­піння та наполегливості. Насамперед знання потрібні, щоб отримати професію і займати­ся улюбленою справою — адже без знань не­можливо бути хорошим фахівцем, а отже, й корисним суспільству. Адже спілкування з людиною, яка є різнобічно розвиненою, при­носить неабияке задоволення. Знання нада­ють людині силу. Проте володіння певною ін­формацією — це лише перший крок до успіху. Невикористання на практиці наявних знань — це все одно що їхня відсутність. На шляху до успіху нас зустрінуть ВІРА та НАДІЯ. Важ­ливе значення для успіху має віра в нього та у власні сили, адже це основний критерій ви­значення успішності та досягнень у житті. Дослідження засвідчили, що люди, які вірять в успіх, досягають його набагато частіше, бо завдяки вірі вибудовується план майбутніх дій. Проте аби вірити — треба мати ще й на­дію, завдяки якій удасться утримати віру. На­дія потрібна всім, аби жити та чекати тільки хорошого, вона наповнює нашу сутність, без неї ми втрачаємо можливість досягати бажа­ного.
Без підживлення коріння надії квіт­ка віри ніколи б не відкрилася світу.
Д. О'Хара
На шляху до успіху треба бути наполегли­вими і впевненими, долати всі перешкоди, звільнитися від нерішучості, бездіяльності та зволікань. Наполегливість вимагає відданості своїй справі, зміцнює волю до перемоги. На­полегливість сприяє пробудженню справж­нього інтересу до власного життя, а також творить дива. ВПЕВНЕНІСТЬ дає можливість не лише мріяти, що можна стати капітаном корабля під назвою «Життя», а й впевнено ске­рувати корабель в океан успіху. Впевненою лю­дина стає завдяки своєму досвіду. Наше буття постійно зазнає змін, і лише впевнена у своїх силах особа сміливо сприймає ці зміни.
Досягнення мети потребує ПРАКТИЧНИХ ДІЙ. Адже, аби досягти вершин, треба пос­тійно діяти, а не сидіти на місці. Будь-який успіх досягається лише завдяки наполегли­вій праці. Пригадаймо Томаса Едісона, який зазнав ю тисяч невдалих спроб і врешті-решт здійснив велике відкриття, Генрі Форда, який створив автомобіль та ін. Кожний з них пос­тійно працював, а не відпочивав на дивані.
Маленька дія завжди краща за великий намір. Природа не пробачає бездіяльнос­ті. Секрет успіху полягає саме в роботі, адже успіх — це ю % уміння і 90 % потіння.
Успіх породжує успіх. Але на шляху до успіху зустрічаються і невдачі. Невдачі у свою чергу спонукають до здійснення аналізу: на що ми здатні та чого не можемо чи не хочемо. ДЕТАЛЬНИЙ ОБ'ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ наших успіхів і невдач дає змогу уникнути помилок у майбутньому.
ПОЗИТИВНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ допо­магає впоратися з невдачами. Відкрите і по­зитивне світосприйняття дає змогу забути образи, знайти вихід зі складної ситуації. Згадайте фразу: «Якщо не можеш змінити ситу­ацію, намагайся змінити своє ставлення до неї». Без позитивного налаштування в житті все зда­ється нерадісним і пригніченим, на кожному кроці вбачаються проблеми, а варто лише по­глянути навколо й усміхнутися. Бути опти­містом — життєвоважлива звичка. Оптимізм є також необхідною якістю для досягнення певної мети. Таким чином, оптимізм забез­печує людині життєрадісність, віру як у влас­ні сили і можливості, так і в сили та можли­вості інших людей.
Вправа «Воскова свічка»
Мета: формувати відчуття довіри, безпе­ки, єдності.
7—9 учасників стають у тісне коло, охочий виходить у центр, заплющує очі та розслабля­ється, зображаючи гнучку воскову свічку. Ті, хто стоїть довкола, м'яко розгойдують свічку долонями, не даючи випасти їй за межі кола.
Психолог. Запам'ятаймо, успіху досягає той, хто щодня робить щось для його досягнення!ЗАНЯТТЯ 2Найвеличніша слава тим, хто ніколи не здасться та підіймається після кожного падіння Конфуцій
Мета: формувати якості успішної людини; дати зрозуміти, що поразки і невдачі трапля­ються впродовж всього життя, аналізувати їх; сприяти усвідомленню життєвих перспектив, цілей та способів їх досягнення.


Психолог. Доброго дня! Пропоную присут­нім привітатися одне з одним, продовжив­ши речення: «Привіт, сьогодні такий чудовий день, тому що...» Закріпити правила роботи групи.
Запропонувати учасникам на стікерах за­значити якості успішної людини. Прикріпи­ти їх, як листочки, до уявного «дерева успі­ху». Проаналізувати якості: самодисциплі­на, цілеспрямованість, оптимізм, терпіння, хритичність, мужність, впевненість, скром­ність, привабливість, ініціативність, толе­рантність, доброзичливість тощо.
Вправа «Мій маленький успіх»
Мета: розвинути прогностичні здібності, отримати досвід.
Учасники групи створюють коло сидячи.
Інструкція: учасники повинні зосереди­тись на власній історії, пригадати фрагмент із життя, який можна вважати успішним, неочікуваним, яскравим для сусіда зліва. На підготовку відводиться з хв.
Психолог пропонує учасникам групи роз­повісти сусіду зліва фрагмент і3 власного життя. Сусід оцінює розповідь, ставить свій бал за ю-бальною системою, з огляду на сту­пінь несподіваності, яскравості (о — відома інформація, очікувана, ю — невідома, несподівана інформація). Кожний учасник розповідає свій фрагмент і отримує відповідні бали. Під час обговорення психолог підводить учас­ників до підсумку, що досягнення є в кож­ної людини, головне їх вчасно помічати та розвивати.
Психолог. А зараз поговоримо про невдачі, які трапляються в житті, як варто до них ста­витись?
Інформаційне повідомлення (за П. Кое-льо). Чому ж не у всіх збуваються бажання та мрії? Цьому стають на заваді чотири пере­шкоди. Перша — полягає в тому, що людині з раннього дитинства можуть нав'язати, що те, чого вона так сильно бажає, є просто не­здійсненним. З роками людина відчуває дедалі більше страхів та сумнівів, керується
численними забобонами, відчуває почуття провини.
Якщо ж такій людині все-таки вдається по­збутися неприємних відчуттів та прагнути й далі до мети, її чекає друге випробування — любов. Вона переконана, якщо піде слідом за своєю мрією, то завдасть болю своїм рідним та близьким. У цьому випадку людина не ро­зуміє, що любов навпаки — має допомагати, а не перешкоджати рухатися вперед. А той, хто справді бажає такій людині добра, повинен усіляко її підтримувати, незважаючи ні на що.
Третя перешкода — страх від можливих не­вдач і поразок. Той, хто прагне до здійснення мрії, страждає найбільше за всіх, якщо щось не вдається, оскільки не може вдатися до відмов­ки на кшталт: «Ну то й що, не дуже й хотілося» Саме такій людині дуже хочеться, оскільки вона усвідомлює, що на карту поставлено все.
Коли людина вже нарешті відчуває, що вона перебуває на порозі здійснення мрь всього свого життя, згадує усі труднощі та не­гаразди, які довелося пережити впродовж тривалого часу, виникає четверта перешкода: страх перед здійсненням мрії всього життя.
Усвідомлення того, що ось нарешті здій­сниться найбажаніше, у деяких людей ви­кликає почуття провини. Коли вона озира­ється довкола і помічає, що багато людей так і не змогли добитися такого, вона починає ду­мати, що не гідна цього. У вирішальну мить людина може вчинити так, що мета так і за­лишиться недосяжною. Зі всіх перешкод чет­верта — найпідступніша, оскільки овіяна певною аурою святості — зречення від радості звершення і плодів перемоги.
Лакмусовим папірцем на шляху до успіху можна назвати ставлення до невдач. Прома­хи, проблеми та нещастя трапляються прак­тично в будь-якої людини, проте ставлення до негараздів може бути різним. Саме страх перед невдачею — найбільша перешкода, адже передчуття невдачі може паралізувати думки і дії, блокуючи вчинення необхідних дій. Страх може бути головним бар'єром на шляху до успіху. Беручись до нової справи, людина неусвідомлено починає переживати почуття страху: «а раптом...», «а що, коли...», «а може бути...». Страх змушує уяву малювати жахливі картини наслідків, яких ще немає, а це, безсумнівно, знищує будь-яке бажання ді­яти, знижує енергію. Страх виникає тоді, коли людина нічим не зайнята. Уміння контролю­вати свій емоційний стан і не зважати ні на що — це найважливіші чинники на шляху до успіху. Коли ви вже вирішили стати успішною і реалізованою особистістю, будьте готові ризи­кувати, передбачати та не боятися труднощів.
Не треба боятися помилок. Варто сприй­мати будь-яку помилку як урок, як набуття безцінного досвіду. Слід навчитися не дума­ти про жахливі наслідки, а бути налаштова­ним лише на позитивне. Адже допущення помилок також сприяє досягненню мети. Тож давайте змінимо своє ставлення до не­вдач, навчимося правильно їх сприймати, а це неодмінно стане запорукою успіху.
Не може бути непоправних невдач, поки людина діє і бореться. Подолавши певну проб­лему, людина стає сильнішою та досвідчені­шою, у неї з'являється духовна енергія. А нас­тупна проблема вже не здаватиметься такою складною і вирішити її буде набагато легше, адже не помиляється лише той, хто нічого не робить.
Запам'ятайте: перемагає той, хто встає на один раз більше, ніж падає.
Успішні люди радять: коли невдача застала зненацька і єдине бажання — опустити руки і все кинути, потрібно спробувати відповісти на три нехитрі запитання:
1.Що в цій ситуації є позитивного?
2.Чого я можу навчитися?
3.   Як я можу виправити ситуацію, отримавши при цьому задоволення?
Вправа «Гумор проти невдачі»
Мета: навчитися аналізувати ситуації, то­лерантно ставитися до розповідей учасників.
Ведучий пропонує учасникам за бажан­ням розповісти про те, як їм не пощастило в певній ситуації, проте зробити це слід з гу­мором, так, щоб іншим було весело. Програй­те свою невдачу, спробуйте знайти в ній по­зитивні сторони.
Вправа «Хвилі добра»
Мета: розвиток емпатії.
Наприкінці заняття учасники створюють коло, тримаючись за руки. Подумки кожний концентрується на побажаннях добра, щастя, успіху учасникам. Потім «хвилі побажань» передаються шляхом легкого стискування рук одне одного. Таким чином, «хвилі добра» циркулюють по колу.ЗАНЯТТЯ зОдна з найважливіших проблем життя, якщо не найважливіша, —- опанування мистецтва встановлення гармонійних стосунків з іншими. Наполеон Хілл

Мета: допомогти усвідомити, що власний успіх залежить від взаємодії з іншими людьми; визначити дієві звички, які необхідні на шляху до успіху; розвивати комунікативні навички; сприяти підвищенню мотиваційно-ціннісної готовності.

Хід заняття


Психолог. Давайте привітаємося одне з од­ним за допомогою усмішки та приємних слів. (Учасники вітаються.) А тепер зізнайтеся, чи приємно було так вітатися. Запам'ятайте: усміхаючись тим, хто її оточує, людина зна­ходить дедалі більше людей, які тягнуться до неї як до джерела позитивних емоцій.
(Закріплення правил роботи групи.)
Інформаційне повідомлення. Говорячи про дорогу до успіху, важливо наголосити, що успіх — це завжди результат індивідуальних зусиль, який, як правило, досягається під час співпраці з іншими людьми. Сучасна люди-
на — не Робінзон, вона не живе на безлюдно­му острові, її оточують люди, з якими вона постійно перебуває в контакті та взаємодії, з якими вирішує життєві завдання. Головна умова встановлення гармонійних відносин з людьми — усвідомлення своєї неповторності та неповторності інших. Уміння поводитися з людьми дає можливість легко і швидко на­лагоджувати дружні відносини, підвищує репутацію та сприяє повазі серед колег і дру­зів. Нові ідеї та можливості виникатимуть урезультаті взаємодії з тими, хто буде поділя­ти ваші інтереси. А якщо комусь знадобиться


ваша допомога — без вагань надайте її, адже не забувайте, що може трапитися, що й ви по­требуватимете підтримки з боку інших.
В одному з древніх китайських віршів ви знайдете слушну пораду: «Ідіть до людей, жи­віть серед них, учіться в них, любіть їх, починайте з того, що вони знають, будуйте з того, що в них є...»
Успішні люди притягують до себе успіш­них. Щасливі люди притягують до себе щас­ливих. Інакше кажучи, у нашому житті діє система резонансу: коли ми займаємось пев­ною справою, ведемо певний спосіб життя, сповідуємо певні принципи та генеруємо ідеї — ми тим самим притягуємо людей, які схожі в цьому з нами. Звідси випливає просте життєве правило: хочеш бути успішним — три­майся успішних людей.
Зібратися разом — це початок, триматися ра­зом — це прогрес, працювати разом — це успіх.
Г. Форд
Психолог. А тепер послухайте кілька слів про «золоте правило життя», а саме: «Стави­тися до людей треба так, як би ви хотіли, щоб стави­лися до вас». В основі цього твердження — етич­на поведінка. Іншими словами, існує закон, а й думати про інших так, аби хотів, щоб ду­мали про тебе.
Вправа «Один для одного» Мета: вміти аналізувати життєві ситуації, виховувати толерантність.
Люди народжені один для одного. Значить, перелаштуйся або перетерпи.
Марк Аврелій
Інструкція: роздати кожному заздалегідь приготовані списки всіх учасників.
Завдання: подумати, де й чим може бути ко­рисний кожний член групи. Напроти імені зазначити: «З ним цікаво піти...», або «З нею мож­на поговорити про...».
Якщо серед учасників є такі, про яких мало згадують, наголосити в групі на їхніх пози­тивних якостях.
Гра «Дракон»
Мета: розвивати впевненість у собі; форму­вати в учасників відчуття бути частиною ко­лективу.
Гравці стають у лінію, тримаючи за пле­чі одне одного. Перший учасник — «голова», останній — «хвіст». «Голова» повинна дотяг­тися до «хвоста» й доторкнутися до нього. «Тіло» дракона — нерозривне. Щойно «голова» схопить «хвіст», вона стає «хвостом». Гра три­ває, доки кожний учасник не побуває у двох ролях.
Психолог. А зараз давайте визначимо сис­тему звичок, потрібних у нашому щоденному
житті, аби ми змогли поступово і впевнено просуватися до успіху.
Звичка і. Вивчив — застосував. Дізналися щось нове — і на практиці застосували.
Звичка 2. Щодня щось робити. Візьміть собі за правило — щодня робити хоча б один крок, який підштовхуватиме вас до успіху.
Звичка з. Орієнтування на результат і дію. Лише вчинки та результати рухатимуть вас уперед. Тому прикріпіть на видноті нагаду­вання у вигляді запитання: «Те, що я роблю, на­ближає мене до успіху чи ні?»
Звичка 4. Думати про рішення, а не про проб­лему. Проблема зникне лише в тому випадку, якщо ви зосередитеся на її вирішенні.
Звичка 5. Робити не те, що простіше, а те, що необхідно. На різних етапах існує найважливі­ша справа, реалізація якої дає найбільший ре­зультат і це, можливо, буде кроком до успіху.
Звичка б. Радіти в негативних ситуаціях. Щоб з вами не сталося, шукайте в цьому щось по­зитивне.
Звичка 7. Не зупинятися на досягнутому, до­водити кожну справу до кінця. Багато людей, досягнувши певних результатів, починають спочивати на лаврах. Настає період гальму­вання — зупинка, після якої потрібен по­штовх. Треба діяти. Саме результати дадуть змогу рухатися вперед.

Тестування  Визначення потреби в досягненні успіху


(авт. Ю. М. Орлов, В. І. Шкуркін, Л. П. Орлов)

Інструкція. Тест містить 22 твердження, зав­дяки яким можна визначити думки, інтереси та рівень самооцінки. У бланку зазначте по­ряд з певним твердженням «так» — якщо ви згодні з ним, та «ні» — якщо незгодні. Нічого додатково писати не треба, адже твердження короткі й не передбачають зайвих подробиць. Не гайте багато часу на роздуми, відповідайте швидко на кожне запитання. Запам'ятайте, що поганих і гарних відповідей не існує.
Опитувальник
1.Думаю, що успіх у житті швидше за все залежить від випадку, ніж від розрахунку.
2.Якщо я втрачу можливість займатися улюбленою справою — життя для мене втра­тить будь-який сенс.
3.Для мене в будь-якій справі важливішим є не її виконання, а кінцевий результат.
4.Вважаю, що люди більше страждають від невдалої роботи, ніж від поганих взаємин із близькими.
5.На мою думку, більшість людей живуть далекосяжними цілями, а не близькими.


6. У житті в мене було більше успіхів, аніж невдач.
7. Емоційні люди мені подобаються біль­ше, ніж діяльні.
8. Навіть у звичайній роботі я намагаюся вдосконалювати деякі її елементи.
9. Окрилений думками про успіх, я можу забути про запобіжні заходи.
ю. Мої близькі вважають мене ледачим, її. Думаю, що в моїх невдачах винні, швид­ше за все, обставини, ніж я сам.
12.Терпіння в мене більше, ніж здібностей.
13.Мої батьки занадто суворо контролюва­ли мене.
14.Лінь, а не сумніви щодо успіху, змушує мене часто відмовлятися від своїх намірів.
15.Думаю, що я впевнена в собі людина.
16.Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси невеликі.
17.Я — старанна людина.
18.Коли мої справи йдуть добре -— моя енер­гія підсилюється.

19.Якби я був журналістом, писав би, швидше за все, про оригінальні винаходи лю­дей, а не про події.
20.Мої близькі, зазвичай, не поділяють моїх планів.
21.Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх товаришів.
22.Мені здається, що наполегливості в мені більше, ніж здібностей.

Бланк для відповідей

запитання
Відповідь
запитання
Відповідь
1

12

2

13

3

14

4

15

5

І6

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

Ключі
Учасник одержує по і балу, якщо відповів: «так» — на твердження: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18,19,21,22.

«ні» — на твердження: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15,17, 20.

Інтерпретація результатів

Сума балів свідчить про рівень потреби в досягненнях:
    низький — до іо балів;
    нижче середнього —11—12;
    середній —13—14;
    вище середнього —15—16;
    високий — 17—22.

Вправа «Віночок побажань» Мета: засвоїти навички вербального спілкування.
Усі учасники стають у коло один за одним та кладуть праву руку на плече сусіду. Кожен учасник по черзі називає ім'я сусіда і щось йому бажає. Гра закінчується, коли всі учас­ники обмінялися побажаннями.

                            

                               Практична вправа «Кіт у мішку»
-                      Я пропоную вам купити в мене товар (упаковка без ознак)
-         Тоді , я прорекламую цей товар, розповім про його призначення, властивості, ціну яка вас влаштує.
-         Чому ви змінили свою думку?
А купувати "кота в мішку ніхто не схотів"
   Мозковий штурм. З яких ще джерел споживач може отримати інформацію про товар?
-          Вірно, найдоступнішим джерелом інформації про товар є сам товар, тобто його упаковка та етикетка.
  Нормативними документами визначено обовязкову кількість інформації на упаковці чи етикетці.

Практичну вправу «Про що розкаже етикетка»
     Слайд «Етикетка повинна містити»
       назву товару;
       ціну;
       виробник;
       адреса виробника;
       склад;
       розмір (одяг);
       строк придатності (вжити до);
       термін придатності (продовольчі товари);
       застережлива інформація;
       інформація щодо догляду за                                                                    товаром;
                                                    •       умови зберігання.

   Споживач ігноруючи, цю інформацію прикриває недобросовісного виробника, продавця, до свідомого порушення його прав. Але мало знати, яку інформацію повинна містити етикетка (упаковка) треба постійно перевіряти її, адже це є підтвердження якості і безпечності товару .
  Вправа на увагу «Знайди неякісний чи підроблений товар»
-         Якби кожен споживач завжди чи у більшості випадків був обачним і відстоював свої права, це б значно покращило якість товару, рівень обслуговування і наше життя в цілому.   

Питання для проведення економічного форт-посту
на тему:
 «Підприємництво» 
1.Як називається магазин ремонту і пошиття одягу біля Нової почти (Тканини)
2 Яке найбільше підприємство в нашому районі (КЗГКОР)
3 Дохід власників землі. (Рента)
4 Документ, що посвідчує якість товару. (Сертифікат)
5  Назвіть продукт, який почав свій шлях від сільського господарства до переробної промисловості і ціну якого контролює держава. (Хліб.)
6 Як називають жінку, який займається бізнесом (бізнеследі)
7 Продовжить прислів'я: “Хочеш втратити друга – ... (дай йому в борг гроші)”.
8 Обмін одного товару на інший. (Бартер)
9 Як називається ШКП нашого закладу (TOP-CEL)
10 Одна з рис притаманна підприємцю на і… (ініціативність)
11 Назвіть грошову одиницю Євросоюзу (євро)
12 Кого називають «Король ринку» виробника чи споживача? (споживача)
13 Яка основна мета підприємця (отримати прибуток)
14 Без рук, без ніг, без голови, а весь світ обійшли (Гроші)
15 Як називається працівник фірми, який займається збутом продукції? (Маркетолог)
16 Установа, до якої можна віднести гроші на зберігання (банк)
17 Як назив грошові вклади (депозити)
18 Як називають чоловіка, який займається бізнесом
19 Установа, яка працевлаштовує безробітних (Центр зайнятості)
20 Що таке «приватизація?»(перехід з державної власності у приватну)

  Психологічний тренінг 

"Дозволь собі бути щасливим"


Тема: Вчимося бути щасливими.

Мета: Познайомити учнів з поняттям «щастя», його складовими; допомогти усвідомити власну систему життєвих цінностей, різницю між цінностями матеріальними та духовними; вчити дітей бути щасливими.

Хід заняття

І. Вступна частина

   Добрий  день, дорогі діти! Сьогодні гарний день, тому що ми зібрались разом . Протягом тижня Ви мандруєте в захоплюючий світ математики, географі, рідної мови та літератури. А це заняття поведе вас до світу власного таємничого «Я».

    Сьогодні розкриємо глибину розуміння поняття «щастя» кожного з нас та будемо розвивати унікальне вміння володіти ним.

   Тож тема нашого заняття так і звучить «Вчимося бути щасливими».

   Щоб створити для плідної роботи атмосферу довіри, теплоти, поваги один до  одного пропоную гру, яка називається «Чарівна зірка»

-         Чи почувались ви коли-небудь самотніми?

-         Чого вам найбільше хотілося, коли вам було самотньо?

   Хочу вам розповісти історію про маленьку самотню зірку…

   У давні часи небо по ночах було зовсім темне. На ньому зовсім не було зірок, крім однієї малюсінької зірочки. Вона жила високо в небі і, коли озиралася навколо, помічала, що вона зовсім самотня. Від цього їй ставало сумно. Їй дуже хотілося бачити на небі інші зірки, щоб ловити їхні промені й дарувати їм свої тепло і світло.

   Якось зірочка полетіла на землю до однієї старої мудрої людини, що жила на високій горі. І коли вона її знайшла, то запитала: «Чи можеш ти мені допомогти? Мені так самотньо  на небі. Мені ні з ким поговорити, комусь подарувати своє світло. Іноді я навіть плачу – настільки мені самотньо». Стара людина знала, як це – почуватися самотньо. Вона знала, що тоді зникає бажання гратися. Їй сподобалася маленька зірочка, оскільки людина була дуже мудрою, то пообіцяла, що допоможе їй. Спочатку вона пішла у свою хатину і взяла блискучий  чорний чарівний мішок, відкрила його запустила туди руку і дістала безліч зірок. Один змах руки – і в усьому нічному небі засяяли тисячі яскравих зірок. «Поглянь, -  сказала людина. – Чи це не чудово? Тепер на небі багато зірок, це твої брати й сестри. Ти можеш з ними розмовляти, дарувати їм своє світло і ловити промені від них. Але оскільки ти так довго була самотньою, я хочу зробити для тебе дещо. Я хочу, щоб пам’ять про тебе назавжди залишилася тут, на землі. Я створю на чомусь незвичайному твоє зображення.

   Людина клацнула пальцями і зображення маленької зірочки раз і назавжди залишилося на землі. Так закінчується ця історія.

   Хто здогадався, як мудра людина зберегла зображення зірочки?

Дістати яблуко

   Так, у кожному яблуці є місце для щасливої малюсінької зірочки. Давайте уважно подивимося, чи справді є маленька зірка у цьому яблуці.

Розрізати яблуко

   Тепер підійдіть і станьте в коло, зробіть коло тісним, щоб посередині, витягнувши руки, ви могли торкнутися один одного.

   Там, усередині, наша зірка є дуже тепла. Там її сила необхідна, щоб посилати світло якнайдалі, до інших зірок, нам на Землю.

   Тепер витягніть іншу руку назад і уявіть собі, що з ваших рук ллється світло зірки, щоб помітити інші зірки і дітей на Землі.

ОБГОВОРЕННЯ:

-         Чому мудра жінка допомогла зірочці?

-         Чи можете ви описати, що відчула маленька зірочка, коли знайшла на небі так багато братів і сестер.

-         Що ти відчуваєш, коли зробив для когось щось добре?    


-         Вправа «Асоціативний ряд», «Щастя – це …»

·       Асоціативний ряд.

Щ -

А -

С -

Т -

Я -

·       Поетичні рядки про щастя

Щастя – як мить, єдина мить,

Махне крилом – і пролетить…

Але в цю мить, коротку мить,

Було і сонце, і блакить.

Я поки серцем не зачах,

Вкарбую їх в своїх очах.

Бо щастя мить – це для життя,

А вічність – це для забуття.

Вправа «Малюнки за кольорами»

(Утворити 3 групи за кольором обгортки від цукерки)
·       Групі зеленого кольору – ватман із зображенням трави.
·       Групі жовтого кольору – із зображенням сонця.
·       Групі синього кольору – із зображенням неба.
ОБГОВОРЕННЯ:
   Так, дійсно, для кожного розуміння щастя – своє. Але є й щось спільне, що об’єднує їх усіх. Про це свідчать ваші малюнки.
  А фахівці стверджують, що стан щастя виникає під впливом того, що ми робимо добрі справи. З’ясувалося, що стан людини, охопленої порухом доброти, організм  сприймає як позитивний стрес і виробляє величезну кількість захисних речовин.
   Тому добрі люди по-справжньому  щасливі.
Вправа «Мої добрі справи і промінцях сонця»
Вправа-руханка  «Фермер, будинок, землетрус»
Мета: активізувати увагу учасників, дати змогу відпочити від інтелектуальної роботи.
Принцип утворення груп   «мама», «тато», «я».
Пара «мама», «тато» утворюють дах будинку. «Я» - учасник стає всередині будинку під «дахом». Цей учасник буде фермером.
  • За командою «будинок» - двійки, які утворили «будинки» мають знайти собі інших фермерів, які в цей час нерухомо залишаються на своїх місцях;
  • За командою «фермер» - на місці залишаються «будинки», всі фермери мають знайти собі нові «будинки»;
  • За командою «землетрус» - кожний член трійки повинен знайти собі нових партнерів.
  
Інформаційне повідомлення
   Коли у мене запитують «Як стати щасливою людиною?», я розповідаю притчу: «Бог зліпив людину з глини і, залишився у нього  невикористаний шматок. «Що ще виліпити?» – запитав Бог. «Зліпи мені щастя» - попросив чоловік. Нічого не відповів Бог і лише поклав людині у долоню шматок глини».
   Як ви розумієте цю притчу?
   Думки дітей.
«Притча про двох вовків»
   Колись давно старий індієць розповів своєму онуку одну життєву істину: «Всередині кожної людини відбувається боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк – зло, заздрість, ревнощі, смуток, егоїзм, брехня – ті речі, що приносять нещастя. Другий вовк – добро, мир, любов, надія, люб’язність, істина, доброта, вірність – ті речі, що приносять щастя.
   Маленький індієць, зворушений до глибини душі словами діда, на мить замислився, а потім запитав: «А який вовк зрештою перемагає?» Обличчя старого торкнулася ледь помітна усмішка, і він відповів… (думки учнів) «Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш».
   Хто ще, діти, підготував притчі про щастя?
   Діти зачитують свої притчі.
ОБГОВОРЕННЯ
Заключна частина.
   Наше заняття добігає кінця. Я принесла вам сюрприз – талісман. Він у скрині. Щоби його побачити треба відгадати загадку: «Вона нічого не коштує, але створює багато чого. Вона збагачує тих, хто її одержує, не збіднюючи тих, хто її дарує. Вона триває мить, а у пам’яті лишається надовго. Немає багатіїв, хто міг би прожити  без неї, і немає таких бідних, які не стали б багатими її милістю. Вона створює щастя в домі, атмосферу доброзичливості у справах і є паролем для друзів. Водночас її не можна ані купити, ані випросити, бо вона – це цінність, яка не принесе жодної користі, якщо не йтиме від чистого серця» (Усмішка)
    Усміхайтеся! І люди, зігріті вашою усмішкою, прихиляться до вас.
   Усміхайтеся! Це приведе вас до щастя.
   Життя… Воно прекрасне. І творить його людина. Але життя прожити – не поле перейти.
   Щасливий той, хто лічить зорі в небі. Щасливий тому, що має свою зорю, яка світить йому все життя.
   Підніміть, будь-ласка, руки, хто бачив зоряне небо.
   Мабуть, не знайдеться жодної людини, яка  не любила б дивитися в зоряне небо.
   Існує повір’я, що коли народжується людина, у небі спалахує зірка, тож хай у кожного з вас вона буде щасливою.

Рефлексія
   І наостанок подумайте та запишіть на цих аркушах – квіточках, які я вам роздам, свої думки та враження від проведеного заняття –  все, що вам хочеться написати. Можливо, у когось залишилися якісь запитання. Ви можете зараз мені поставити.
Плакат «Підсумки». «Святковий вінок наших результатів».

 

БУДЬ СОБОЮТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ психолога Ніколенко Н.І. з учасниками клубу

Знати своє власне «Я» є мудрістю, Знати свого сусіда — геніальністю.


Мінна Антріум

Мета тренінгу: розвинути здатність встановлювати і підтримувати психологічний контакт у спілкуванні, сприяти самопізнанню учасників, допомогти зняти внутрішні бар'єри для підвищення рівня комунікації та взаємодії у команді.
Матеріали: аркуші формату А4, маркери, скотч, ножниці, різні предмети (за кількістю учасників), плакат для очікувань.
Рефлексія (10 хв)


Мета: визначення установок і думок щодо форми роботи.
У кожного тренінгу є вступна частина — обговорення, налаштування на роботу у групі, знайомство. Я пропоную вам окреслити свій настрій зараз, назвати ваше ім'я, школу, в якій ви навчаєтесь.
Знайомство «Що про мене знає моя річ?» (15 хв)
Мета: створити позитивну атмосферу, спонукати до роздумів про своє життя, позитивних думок про внутрішні стани, актуалізувати потребу пізнання себе.
Учасники отримали завдання принести із собою свою улюблену річ чи якийсь талісман. Ця річ устами учня розповідає про свого господаря, його приховані риси й таємниці.
             Чи важко вам було говорити про себе від чужого імені?
             Що нового ви дізналися про учасників групи?
Правила роботи у групі (20 хв)
Мета: ознайомити з необхідністю вироблення і дотримання певних правил, за яких відбуватиметься взаємодія людей у групі.
Тренер об'єднує учасників у 2—3 групи (залежно від кількості учнів). Діти напрацьовують варіанти правил, які б сприяли ефективній і злагодженій взаємодії.
                Ми говоримо від себе. Для чого це потрібно? Коли говоримо «всі», то використовуємо безособову форму дієслів, не відповідаючи за свої слова. Так ми ухиляємось від прямого висловлення своєї точки зору, і наше спілкування стає поверхневим.
                Ми говоримо про те, то заважає вам брати участь у роботі групи. Якщо в якійсь ситуації ми внутрішньо неготові брати участь у виконанні завдання, але не говоримо про це явно — ми цим заважаємо собі продуктивно працювати. Ми витрачаємо сили на те, аби приховати свій опір замість того, щоб відкрито обговорити його.
                Ми не говоримо про інших учасників у третій особі, а звертаємося до них прямо. Коли у присутності людини про неї говорять у третій особі, у неї виникає відчуття, що її не помічають, на неї не зважають. Якщо ж до людини звертаються прямо, вона відчуває, що її сприймають всерйоз.
                Ми уникаємо кулуарних розмов. Кулуарні розмови ослаблюють групову згуртованість; люди, які не беруть участі в цих розмовах, почуваються виключеними зі спілкування. Крім того, учасникам, які ведуть кулуарні розмови, часто бракує сміливості сказати те, що вони думають, вголос. Так їхні думки або ініціативи виявляються втраченими для групи.
                Ми завжди можемо сказати «Ні». Мета психологічної роботи полягає в тому, щоб кожен зміг глибше усвідомити, що він вільний у виборі рішень, але це означає і його особисту відповідальність. Людина відчуває у собі сили пробувати нові способи поведінки лише тоді, коли у неї є право самій вирішувати, що вона може робити і про що говорити.
                Ми не питаємо «Чому?», а питаємо «Що?», «Коли?» і «Як»? Питання «Що?», «Коли?», «Як?» стосуються фактів, які відбувалися в реальності і дають менше шляхів для інтерпретацій, оцінок і суб'єктивних думок, ніж запитання «Чому?». Тому їх сприймають як безпечніші.
                Все, що ми тут говоримо і чуємо, лишається у межах групи. Кожному учаснику легше знайти в собі сміливість розкритися, якщо він буде впевнений, що потім ніхто нікому не розкаже про те, що відбувалося під час занять.
                Ми прагнемо говорити максимально щиро. Люди спілкуються одне з одним охочіше, якщо бачать, що кожен говорить те, що він справді думає і відчуває.
               Ми прагнемо бути якомога реалістичнішими. Контакт між учасниками групи буде кращий, якщо кожен бачитиме себе й інших такими, які вони є насправді, а не якими їм хотілося б бачити одне одного.
                Ми прагнемо максимально бути в теперішньому часі та дотримуватися принципу «тут і тепер». Якщо людина переймається головним чином минулими подіями або планами на майбутнє, вона не може зосередитися на тому, що з нею відбувається у групі. Бути в теперішньому часі означає звертати увагу на поточні події, на поведінку і відчуття інших учасників, тобто бути м іншим у групову роботу.
Тренер підсумовує правила і говорить про те, що вони діятимуть упродовж усіх наших занять.
Очікування (10 хв)
Мета: усвідомити власні очікування від тренінгу.
Матеріали: плакат із зображенням дерева, стікери.
Учасникам пропонують на стікерах сформулювати свої очікування від тренінгу: які знання, навички вони хотіли б отримати. Після цього кожен, виголошуючи свої очікування, приклеює їх біля підніжжя дерева.
— Для чого ми виконували цю вправу?
Інформаційне повідомлення тренера
Самопізнання — дослідження, пізнання самого себе. Самопізнання — найважливіша з умов, яка спонукає змінювати свій стан на краще. Кожна людина — це унікальне створіння. Вірити у свою винятковість необхідно кожному з нас. Коли людина знає про свої справжні досягнення і недоліки, їй легше домогтися успіху в будь-якій справі, визначити своє місце в колективі, стати кращою.
Вправа «Асоціації» (15 хв)

Мета: формувати адекватне уявлення про себе, коригувати і розвивати самосприйняття.
Тренер пропонує продовжити таке речення: «Якби я був явищем природи, то я був би...». Основна умова — пояснити свій вибір.
Енергізатор «Фермер, будинок, землетрус» (7 хв)
Вправа «Мій дракон» (20 хв)
Мета: розвивати механізм самоаналізу та розуміння інших учасників.
Тренер розповідає про те, що в кожного є «свій дракон» — це наші недоліки, які заважають у житті. Ми з ними змирилися, але чи цілком? Учасникам пропонують намалювати «свого дракона» і назвати кожну його голову. Після виконання — придумати історію (будь-якого літературного жанру: оповідання, легенду, казку) «Як ви перемогли свого "дракона"?». Завершальним етапом вправи є розповіді учасників та зачитування історій.
Вправа «Кроки до самовдосконалення»

Мета: самоаналіз, рефлексія та саморегуляція (емоційна й поведінкова).
Тренер виокремлює три основні недоліки, які виявили в собі учасники. Усіх об'єднуємо у три групи, закріплюємо за кожною один недолік і даємо таке завдання — окреслити кроки самовдосконалення, обговорити недолік і подумати, що потрібно для того, щоб його позбутися. Крім того, вам потрібно згадати якусь приказку чи вислів про цю рису.
Вправа «Дерево підсумків» (15 хв)
Мета: отримати зворотний зв'язок.
Тренер просить учасників звернути увагу на дошку, де на дереві наших очікувань виросли плоди досвіду сьогоднішньої взаємодії. Всі по колу висловлюються щодо реалізації очікувань і переклеюють стікери зі своїми записами на плакаті.
Завершальна рефлексія (10 хв)

Мета: обговорити роботу та взаємодію на тренінгу, визначити мікроклімат і настрій кожного з учнів.
У кожного тренінгу є закінчення. Тренер пропонує учасникам сказати, з яким настроєм та відчуттями завершують вони це тренінгове заняття.
Підсумок роботи
- Тренер дякує учасникам за роботу й розповідає притчу про клоуна.
Психолог. До кабінету відомого психіатра якось увійшов чоловік, на перший погляд цілком урівноважений, поважний та елегантний. Та за кілька хвилин розмови лікар переконався, що відвідувач перебуває у полоні глибокої депресії і безпросвітного гнітючого смутку.
Лікар розпочав докладне обстеження і під кінець розмови спитав свого нового пацієнта:
                А чому б вам сьогодні увечері не піти до цирку, що саме приїхав до нашого міста? У виставі бере участь знаменитий клоун, який уже розвеселив півсвіту. Всі про нього кажуть, що він надзвичайно талановитий. Це неодмінно розважить вас, ось побачите.
При цих словах пацієнт зі сльозами вимовив:
                Та я ж і є той клоун. Одне питання не дає мені спокою: як відчути коли маю грати свою роль, а коли справді можу бути собою? Я вдаю, бо часто не маю сили бути таким, який я є — Загалом тому, що це могло б комусь не сподобатись. Не знаю, може це пересторога, акт відчаю... може, іншим також хотілося б завжди виглядати спритнішими та сильнішими, ніж вони є насправді ...
Сьогодні нарешті відкинь страх і сором і будь лише собою!

Психологічний тренінг на розвиток лідерських якостей
( підготувала та провела з членами ШКП
Ніколенко Н.І.)


 
Структура Модуля
Тема
Вид роботи
Орієнтовна
з/п


тривалість, хв
1
Лідер та лідерство
Привітання/знайомство Вправа "Добрий день"
10


Повторення правил роботи  групи
5


Вступна бесіда "Що
5


відбувається сьогодні"Визначення очікувань
10


учасників групи. Вправа "Очікування"Інформаційне повідомлення
10


"Молодіжне лідерство"Мозковий штурм "Що таке лідерство?"
25


Вправа "Емблема лідерства"
25


Підсумки заняття
10
2
Лідер в тобі
Гра-розминка "Хто я ?"
           
5


Вправа "Якості, притаманні  лідеру"
20


Вправа "Вміння"
20


Вправа "Кодекс лідера"
25


Вправа "Герб"
25


Підсумки заняття
10

Структура тренінгового заняття для підлітків
15-18 років
Вид роботи
Орієнтовна
Ресурсне
з/п

тривалість, хв
забезпечення
1
Привітання/знайомство Вправа "Репортер"
5

2
Повторення правил роботи групи
5
Плакат "Правила роботи групи"
3
Вступна бесіда "Що відбудеться сьогодні"
5
Плакат "Що відбудеться сьогодні"
4
Визначення очікувань учасників групи. Вправа "Очікування"
10
Плакат "Наші очікування", липкі папірці, фломастери
5
Інформаційне         повідомлення "Молодіжне лідерство"
10

6
Мозковий    штурм    "Що    таке лідерство"
25
Фломастери, аркуші, папір, ватман
7
Вправа "Емблема лідерства"
25
Ватман, фломастери, клей, аркуші паперу
8
Вправа "Лідери й лідерство"
20

9
Підсумки заняття
10
Плакати "Наші очікування", "Що відбудеться сьогодні"


Зміст тренінгового заняття для підлітків
15-18 років
Привітання/знайомтсво (10 хв)
Вправа "Репортер"
Мета:   сприяти створенню доброзичливого клімату в групі; формуванню установки на самоосмислення.
Хід вправи: один із учасників бере інтерв'ю в інших членів групи, пропонуючи кожному сказати кілька слів про себе для телепередачі "Молодіжне лідерство" за формулою "Я - людина, яка..." По закінченні відбувається обговорення почутого та того, що кожен із членів групи відчув.
Повторення правил роботи групи (5 хв) Вправа "Правила групи"
Мета:   сприяти повторенню принципів роботи в групі.
Хід вправи: для повторення пропонуються правила, які були встановлені на першому занятті. Ведучий, використовуючи плакат "Правила роботи групи", стисло їх коментує.
Питання для обговорення:
1.    Чи важко дотримуватися правил?
2.    Чи стали правила груповою нормою поведінки для учасників?
3.    Чи сприяли правила продуктивному спілкуванню?
4.    Чи часто учасники користувались правом сказати "Стоп"?


Вступна бесіда "Що відбувається сьогодні" (5 хв)
Мета: ознайомити учасників з метою, завданнями тренінгового заняття.
Хід бесіди. Серйозною проблемою на сьогодні є стан здоров'я нашої молоді. Соціологічні дослідження, проведені свого часу Українським інтститутом соціальних досліджень, виявили, що зріс рівень захворюваності на СНІД, на хвороби, що передаються статевим шляхом, алкогольне і наркотичне забуття діти обирають з ...11 років. За даними статистики, 80% людей, які вживають наркотики і перебувають на обліку, - це молодь. Про що говорять ці факти? Про те, що певна частина молоді не здатна приймати власні рішення, легко піддається негативному впливу, нехтує здоровим способом життя.
Чи є цьому альтернатива? Як показує досвід (зарубіжний і вітчизняний), ефективними є Програми просвітницької роботи "рівний-рівному" щодо здорового способу життя, тобто ті Програми, які використовують допомогу однолітків-лідєрів.
Лідерів необхідно готувати і підтримувати для успішного виконання ними відповідних ролей у просвітницькій роботі щодо здорового способу життя. Підготовка допоможе лідерам:
       зрозуміти завдання Програми і важливість ролі лідера в ній;
       оволодіти навичками інформування щодо переваг здорового способу життя;
       оволодіти навичками інформування щодо переваг здорового способу життя;
       забезпечити зворотний зв'язок і бути здатним зрозуміти почуття і проблеми своїх однолітків;


       ознайомитися з джерелами інформації й отримання консультативної допомоги, щоб потім показати одноліткам, куди звернутися за допомогою;
       навчитися проводити тренінги, розробляти власні проекти, програми щодо здорового способу життя для однолітків.
Модуль "Лідери-одноліткам" має дати можливість його учасникам розглянути вже напрацьований досвід у роботі лідерів за методом "рівний-рівному", обговорити й оцінити його, що дозволить краще зрозуміти завдання, реалії та проблеми подальшої роботи.
До уваги тренера:
в ході бесіди слід використати плакат "Що відбудеться сьогодні?" (див. Ілюстративні матеріали).
Визначення очікувань учасників групи (10 хв) Вправа "Очікування"
Мета:   визначити очікування учасників щодо тренінгового заняття
Хід вправи: ведучий говорить про те, що він має бути готовим адаптувати програму тренінгового заняття до очікувань групи учасників. Учасники ефективніше навчаються, якщо вони з самого початку мають можливість дістати відповіді на їх очікування. Тренер поділяє групу на чотири мікрогрупи. Кожна мікрогрупа має визначити загальні очікування групи й особисті очікування учасників. Очікування записують на аркуші паперу: загальні очікування - в центрі квадрата, особисті очікування - у трапеціях (див. малюнок).
Після обговорення мікрогрупи презентують свої результати у великому колі.
Питання для обговорення:
1.     Який спектр очікувань в нашій групі?
2.     Якою мірою очікування відповідають темі заняття?

До уваги тренера: аркуші паперу з очікуваннями учасників прикріплюють на плакат "Наші очікування". Тренер у ході заняття робить коментарі щодо виконання очікувань учасників.
Інформаційне повідомлення "Молодіжнелідерство"
(10 хв)
Хід повідомлення. Інформаційне повідомлення тренер розпочинає з того, що знайомить учасників з поняттями "лідерство", "лідер". При цьому він звертає увагу учасників на особливості проявів молодіжного лідерства. Він залучає підлітків до розмови, ставлячи запитання типу:
-   Що таке лідерство?
-   Сфери прояву лідерства у навчально-виховному закладі?


До уваги тренера. Цей етап доцільно провести у формі міні-лекції з елементами дискусії, в процесі якої тренер деталізує відповіді учасників щодо принципів розвитку лідерства, теорії лідерства. На цьому етапі обговорюються відповіді на питання. Для розширення повідомлення рекомендується використати інформаційні матеріали додатка № 1.
Мозковий штурм "Що таке лідерство?" (25 хв)
Мета:   надати можливість учасникам сформулювати поняття "лідерство" показати багатоаспектність поняття "лідерство".
Хід проведення: ведучий розподіляє учасників на чотири мікрогрупи з допомогою кольорової методики. Кожна мікрогрупа має дати своє визначення поняття "лідерство". Визначення має бути коротким і глибоким. Після обговорення представник від кожної мікрогрупи знайомить з визначенням усіх учасників. Визначення записують на фліп-чарті. Після того як групи презентували свої формулювання, ведучий вивішує плакат з визначенням поняття "лідерство", підготовлений раніше. Учасники мають змогу порівняти, ознайомитися з іншими визначеннями і висловити своє ставлення до них.
Питання для обговорення:
1.    Що відрізняє кожне визначення?
2.    Яке визначення є найбільш повним?
3.    Чи можна дати одне визначення поняття "лідерство?"
4.    Чи є тема лідерства актуальною для вас; якщо так, то чому?
До уваги тренера: в процесі обговорення слід звернути увагу учасників на те, що поняття "лідерство" краще усвідомити, якщо розглядати його як


набір функцій, а не характерних якостей особистості; лідерство складається з навичок, яких можна навчитися і за допомогою яких координуються зусилля окремих осіб для досягнення спільної мети.
Вправа "Емблема лідерства" (25хв)
Мета:   сприяти поглибленню змісту поняття "лідерство", розвитку фантазії.
Хід вправи: ведучий розповідає, що на попередньому етапі учасники виробили власні визначення лідерства. Ведучий зазначає, що обговорення проходило на інтелектуальному й абстрактному рівнях. Наступна вправа дозволить розглянути поняття лідерства з іншого боку - учасникам потрібно створити емблему лідерства.
Кожен самостійно малює таку емблему, яка могла б друкуватися на програмах, прапорах дитячо-юнацьких організацій, ділових паперах лідерів. По завершенні роботи учасники розглядають малюнки один одного. Після ознайомлення з результатами творчості інших учасники розділяються на підгрупи на основі спільних ідей малюнків. Кожна підгрупа має пояснити, що є спільного в їхніх малюнках і сформулювати девіз, який би відповідав суті їхньої емблеми. Потім проводиться презентація емблем кожної підгрупи.
Вправа "Лідери йлідерство" (20хв)
Мета:   узагальнити знання учасників щодо визначення сфер, де підлітки мають помітні лідерські позиці
Хід вправи: групу ділять на 5 мікрогруп. Ведучий пропонує розділити аркуш паперу на кілька колонок. Можна включити такі колонки: "лідер", "лідерство", "сфери, де відбувається лідерство", "сфери, де підлітки мають помітні лідерські позиції"". За допомогою мозкового штурму учасники мікрогрупи послідовно заповнюють кожну з колонок і обговорюють результати в мікрогрупі. По завершенні відбувається обговорення великою групою.
Питання для обговорення:
1.     Що для учасників було найважчим, найлегшим?
2.     Що учасники опанували під час цієї вправи?
Підсумки заняття (10 хв.)
Береться аркуш з написаною темою заняття і його завданнями. Проводиться мозковий штурм - кожен висловлюється, як він розуміє загальний зміст проведеного заняття. Потім тренер звертається до виконаних вправ. Учасникам пропонується висловитися, наскільки успішно, на їхній погляд, ці вправи були виконані і наскільки повними були для них відповіді на поставлені питання. Наприкінці заняття тренер звертається до плаката наступного заняття, зачитує його тему й завдання, учасникам пропонується викласти особисті думки щодо змісту заняття (потім ці картки слід прикріпити на зворотний бік плаката). Всі ці плакати демонструватимуться на останньому занятті як оцінка власної роботи на тренінгу. Ведучий дякує учасників за продуктивну роботу, прощається з ними.Тема 2 Лідер в тобі
Мета:   сприяти розвитку в підлітків навичок самопізнання, самоаналізу та саморегуляції.
Час: 2 год


15-18 років - самопізнання, самооцінка, самовиховання, ситуація успіху, комунікативність.

Структура тренінгового заняття для підлітків

15 -18 років

№ з/п
Вид роботи
Орієнтовна тривалість, хв
Ресурсне забезпечення
1
Гра-розминка "Хто я?"
5

2
Вправа "Асоціативний ланцюжок"
15
Маркери, ватман
3
Вправа "Якості, притаманні лідеру"
20
Фломастери, папір А4
4
Вправа "Намалюй символ лідера"
20
Фарби, пензлі,
ватман, фломастери, кольоровий
папір, ножиці, клей, скотч
5
Гра-розминка "Масаж"
5
Магнітофон
6
Вправа "Кодекс лідера"
25
Кольоровий
папір, фломастери
7
Вправа "Герб"
20
Фломастери, папір А4
8
Підсумки заняття: вправа "Карусель"
10Оснащення заняття:
Папір А 4
Фломастери
Маркери
Фліп-чарт
Блокнот
Кольоровий папір
Ножиці
Клей
Фарби


Гра-розминка "Оплески" (5хв)


Мета:   сприяти усвідомленню учасниками себе як лідерів.

Хід гри: учасники сідають у коло. Ведучий пропонує встати тих, хто володіє певними лідерськими вміннями або якостями (наприклад: встаньте всі ті, хто вміє організувати творчі справи для однолітків). Решта учасників аплодують тим, хто встав.Питання для обговорення:
1.     Які почуття виникли в учасників під час гри?

2.     Чи легко було визначити лідерські уміння або якості?Вправа "Словесний портрет лідера" (15 хв)Мета:   сприяти поглибленню самопізнання, розвитку невербальної комунікації.

Хід вправи: учасники розподіляються на дві групи. Обом групам дається завдання написати словесний портрет кожного члена іншої групи. Портрет має відображати організаторські здібності лідерів. Портрет створюється після обговорення в групі і досягнення спільної думки. Далі портрети першої групи розкладаються на столі і кожний член другої групи, який був описаний, має знайти свій портрет. Потім члени першої групи намагаються впізнати себе у портретах, описаних членами іншої групи.
Питання для обговорення:
1.    Які почуття виникали у вас під час написання словесного портрета?
2.    Чи вдалося описати задумане?
3.    Що допомагало у створенні портрета?
4.    Які були труднощі?
Вправа "Якості лідера" (2 0хв)

Мета:   ознайомити учасників з якостями притаманними лідеру;
дати можливість учасникам оцінити особистісні якості лідера.
Хід вправи: учасники розподіляються на дві групи. Ведучий пропонує кожній групі назвати якнайбільше лідерських якостей. Представник кожної групи записує на ватмані сформульовані його товаришами якості. Потім тренер пропонує групі вибрати учасника, якого всі добре знають, і сформулювати разом його лідерські якості. Пропонується також визначити якості, які б допомогли цьому учасникові стати ще успішнішим лідером.

До уваги тренера: підбиваючи підсумки вправи, ведучий говорить: "Довідавшись про свою цінну якість, ставтеся до неї як до особистого надбання. Щоб набути необхідної якості, концентруйтеся на тому, що з кожним днем вона стає все більш властивою вашій особистості.

Вправа "Чарівний базар" (20хв)
Мета:   надати можливість учасникам з'ясувати, яких якостей у них не вистачає, щоб бути хорошим організатором в роботі з одноліткамиХід вправи: ведучий просить учасників групи уявити, що є базар, на якому продають/купують незвичайні "речі": активність, ініціативність, працездатність, самостійність, компетентність, уміння вести за собою, уміння володіти собою, уміння слухати, уміння переконувати, дружелюбність тощо. Ведучий виступає в ролі продавця, який обмінює одні якості на інші. Викликається один із учасників. Він може придбати одну чи кілька якостей, яких у нього немає. Наприклад, покупець просить у продавця "самостійності". Продавець з'ясовує, скільки йому потрібно "самостійності", навіщо вона йому, в яких випадках він хоче бути самостійним". Продавець просить у покупця щось дати натомість, наприклад, той покупець може розрахуватись "почуттям гумору", якого в нього досить. По закінченні - обговорення.

Питання для обговорення:
1.    Що ви відчували під час виконання вправи?
2.    Чи задоволені ви покупкою?
3.    Які емоції переважали?

Вправа "Маятник" (5 хв)

Мета:   Зняти напруження після виконання попередніх вправ.

Хід вправи: всі учасники розташовуються тісним колом, а один з них - у центрі кола. Йому пропонується розслабитись і довіритись іншим, які починають його повільно розгойдувати, ніби годинниковий маятник. До уваги тренера: важливе значення при виконанні вправи має специфіка підтримувальних рухів, які мають бути обережними, нерізкими, турботливими.


Вправа "Кодекс лідера в малюнках" (25 хв)

Мета:   сприяти створенню "Кодексу лідера".

Хід вправи: учасників розподіляють на дві групи. Ведучий пропонує їм розробити "Кодекс лідера в малюнках". По завершенні малювання зображене пояснюється членами групи, при цьому слово надається кожному з учасників. По закінченні вправи учасники групи обговорюють важливість використання в житті "Кодексу лідера".
До уваги тренера: вправа є дуже інформативною в плані діагностики процесів групової динаміки, визначення групового статусу кожного з учасників.

Вправа "Я пишаюсь..."Вправа "Я пишаюсь..." (20 хв)


Мета:   позитивно оцінити свої набуті вміння.

Хід вправи: учасники сідають в коло. Ведучий просить кожного учасника по черзі вийти на середину і сказати про себе: "Я пишаюсь собою, коли..." (наприклад "Я пишаюсь собою, коли я допомагаю іншим" тощо). По закінченні - обговорення.
До уваги тренера: необхідно, щоб учасники виголошували речення повністю, без скорочень. Можна запропонувати учасникам-ораторам вставати на стілець. Фотографування перших учасників - стимул для інших.

Питання для обговорення:
1.    Чи складно було виконувати цю вправу?
2.    Якщо так, то в чому були складнощі?
3.    За яких ситуацій корисно послуговуватися цією вправою?

Підсумки заняття (10 хв) Вправа "Спогади"
Мета: Підбити підсумки роботи групи.

Хід вправи: котиться м'ячик по підлозі. Кожен, хто його піймає, говорить, чого він навчився на занятті, яких набув навичок, як використає отриману інформацію для подальшої роботи з однолітками. Тренер дякує учасників за продуктивну роботу.
Зміст тренінгового заняття для підлітків
15 -18 років
Гра-розминка "Хто я?" (5хв)
Мета:   сприяти пошуку й усвідомленню позитивних якостей власної особистості.
Хід гри: по колу пускається м'ячик. Кожен, хто його піймає, називає ті свої якості лідера, які він цінує, які йому подобаються і пояснює чому. По завершенні - обговорення почутого та того, що кожен із членів групи відчув.
До уваги тренера: м'яч має побувати в кожного учасника.
Вправа "Асоціативний ланцюжок" (15 хв)


Мета:   розширити асоціативне підґрунтя творчої уяви учасників.

Хід вправи: кожний член групи на аркуші паперу записує свої асоціації, котрі викликає в нього слово "лідер", потім озвучує свої думки. Внаслідок колективної творчої роботи утворюється асоціативний ланцюжок.

Вправа "Якості, притаманні лідеру" (20 хв)

Мета: сприяти опануванню учасниками навичок самоаналізу, розвитку навичок ведення позитивного внутрішнього діалогу з самим собою.

Хід вправи: учасники сідають у коло. Ведучий починає розмову: "Жодна людина не приходить у світ сформованою. Протягом життя вона безперервно розвивається і змінюється. У відомій сентенції "Пізнай себе і ти пізнаєш весь світ" йдеться про одвічне прагнення людини до розгадки свого власного "Я", до самопізнання. Склалося так, що ми більше знаємо про навколишній світ, ніж про самих себе. Власні здібності, почуття і багато чого іншого для нас часто залишаються таємницею. А незнання себе, невміння керувати собою призводить до помилок, конфліктів, розчарувань і життєвих тупиків. Ваші роки - це той корисно -продуктивний час, коли ви маєте можливість відкривати, активно вдосконалювати самих себе


Лідерська позиція багато в чому залежить від знань, умінь, особистісних якостей. Далі ведучий роздає учасникам бланки з таблицями, в яких вони повинні самостійно заповнити такі колонки:
     "Мої найкращі якості лідера": сюди записують особистісні якості лідера, які видаються йому найціннішими;
     "Мої організаторські здібності": сюди записують здібності у сфері лідерства, якими учасник може пишатися;
     "Мої досягнення": сюди записують досягнення учасника у сфері лідерства.
До уваги тренера: ведучий на свій розсуд пропонує окремим учасникам зачитати фрагменти з написаного.

Вправа "Малюнок-символ лідера" (20хв)
Мета:   сприяти розвитку вмінь творчо вибудовувати свою позицію при аналізі проблеми.


Хід вправи: всі члени групи розподіляються на три мікро-групи. Кожна з них на аркуші ватману символічно малює уявний образ лідера. Коли малюнки готові, кожна мікрогрупа презентує його перед іншими учасникаими.
Питання для обговорення:
1.    Які почуття виникали під час малювання?
2.    Чи вдалося намалювати задумане?
3.    Що допомагало у створенні малюнка-символа?
4.    Які були труднощі?
Гра-розминка "Масаж" (5 хв.)

Мета:   підвищити рівень групової згуртованості.

Хід вправи: всі стають у коло. Тренер пропонує повернутися всім праворуч і покласти руки на плачі учасника, що стоїть попереду. Далі всі йдуть по колу і роблять масаж під час слів тренера: "Масажуємо плечі, потім руки до ліктів, повертаємось до плечей, масажуємо шию, хребет, талію, вертаємось по хребту до плечей. Зупинилися, зробили поворот на 180°. А тепер "віддячимо" за бадьорість своїх партнерів".

До уваги тренера: під час цієї гри можна використовувати приємну заспокійливу музику. Перед початком гри можна запропонувати учасникам розташуватися по колу таким чином, щоб поруч з дівчинкою був хлопець і т.д.

Питання для обговорення:
1.    Чи сподобались тобі відчуття після масажу?
2.    Що було неординарного під час гри

Вправа "Кодекслідера" (25хв)
Мета:   сприяти створенню "Кодексу лідера'
Хід вправи: учасники розподіляються на дві групи. Ведучий пропонує учасникам кожної групи розробити "Кодекс лідера". По завершенні роботи кожна мікрогрупа презентує свій "Кодекс лідера". По завершенні вправи учасники групи обговорюють важливість використання в житті "Кодексу лідера".
Вправа "Герб" (20 хв)
Мета:   сприяти визначенню учасниками власних життєвих цінностей, орієнтирів, успіхів.
Хід вправи: ведучий звертається до учасників з проханням створити свій власний герб. Герб має висвітлювати ідеї, що відповідають на запитання:
1.    Яке ваше найбільше досягнення на сьогодні?
2.    Що може зробити вас щасливим?
3.    Ваша першочергова мета у житті?
4.    Які б три слова ви б хотіли почути про себе?
5.    Які дві речі ви робите добре?
6.    Які троє людей справили найбільший на вас вплив?
Після того як малюнки гербів будуть закінчені, їх вивішують на плакатах для ознайомлення.
До уваги тренера: пам'ятайте, що в цьому випадку художня досконалість герба - не головне.
Підсумки заняття (10 хв) Мета:   підбити підсумки роботи групи.

Хід вправи: всі учасники розподіляються на дві групи і сідають один проти одного, утворюючи карусель. За сигналами ведучого вони пересуваються на одне місце, виконуючи такі завдання:
       розповісти один одному про те, що було цікавого на занятті;
       обговорити з новим партнером те приємне, що відбулося в групі.
Анна Машкевич

ПРО ГРОШІ,

ЩО ОБ'ЄДНУЮТЬ ТА РОЗДІЛЯЮТЬ НАРОДИГроші полегшують господарювання, особливо обмін товарів, але одночасно викликають багато емоцій. Ціле наше життя обертається навколо них, і немає значення як вони називаються -гривні, злоті, долари, сни, шилінги, фунти чи євро.

Розмова на тему грошей викликає велике зацікавлення також і серед учнів, які прекрасно зна­ють їх вартість і підтверджують правильність вислову, що «гроші керують світом». Після про­веденого уроку учні повинні прийти до наступних висновків: гроші нас об'єднують, тому що ми всі бажаєлю їх мати і використовуємо їх для заспокоєння своїх потреб.

Одночасно, вони побачать те, що розділяє: люди діляться на тих, у кого є гроші і на тих, у кого грошей немає, тобто на багатих і бідних. Нас також розділяють різні державні валюти, а євро -об'єднує.Мета: після уроку учні повинні знати історію виникнення грошей,їхню роль в суспільстві, вміти назвати проблеми, які пов'язані із функціону­ванням грошей.Допоміжні матеріали:    1. Прислів'я про грошіДидактичні засоби: банкноти і монети з різних країн, чотири аркуші великого паперу, малі кольорові карточки, фломастери.Час: 45 хвилинХІД УРОКУ:

Два тижні перед уроком задайте учням таку домашню роботу: вони повинні пошукати інформацію про гроші та зібрати прислів'я на гему грошей з різних країн і частин світу. Вступ

Попросіть учнів, щоб вони протягом трьох хвилин записали на дошці свої асоціації зі словом «гроші». Після цього спільно сфор­мулюйте повне визначення поняття «гроші». Наприклад, «це за­гальний еквівалент, відповідність вартості товару, це особливий товар, який є посередником у обміні».

Після цього спільно з учнями перегляньте принесені вами бан­кноти і монети з різних країн. Запитайте учнів, чому, на їх думку, ці шматочки паперу або металеві кружечки мають таку вартість для людей, чому викликають так багато емоцій?

Розвиток

         Об'єднайте учнів у чотири групи (наприклад, можете попросити учнів порахувати від одного до чотирьох: одиниці об'єднуються у першу групу, двійки в другу тощо). Роздайте кожній групі кольорові картонки. Скажіть, щоб групи спочатку подумали, а після цього спільно записали па карточках яким чином гроші об'єднують людей (група І і III) і яким чином гроші розділяють людей (група II і IV). Після цього, учні повніші наклеїти кольоро­ві карточки зі своїми думками на великих аркушах паперу (за їх власною композицією) і представити результати своєї роботи та зробити висновки.
Завершення
На завершення уроку, попросіть учнів щоб вони прочитали та пояснили прислів'я різних народів, в яких йдеться про гроші (до­поміжний матеріал №1).
Попросіть, щоб вони порівняли висновки, які зробили в групах з висновками, які зроблені в прислів'ях, задумались та відповіли на питання: гроші об'єднують чи розділяють? А може одночасно об'єднують і розділяють?
         Домашнім завданням можуть бути роздуми щодо функції євро
 —спільної валюти багатьох країн Європейського Союзу.

ДОПОМІЖНИЙ МАТЕРІАЛ №1

Прислів'я про гроші

Гроші на вигнанні є найкращим товаришем іноземця.
латинське
Заощаджена копійка, це зароблена копійка.
англійське
Гроші є слугою добрих, але провідником недобрих людей.
німецьке
Гроші керують світом.
польське
Гроші часто знищують тих, хто збагатився.
англійське
Через гроші в людей ростуть роги.
німецьке
Гроші це ще не все, треба ще вміти жити з людьми.
російське
Мудрий володіє грошима, а дурний їм служить.
польське
Гроші можуть все.
німецьке
Гроші та жінки псують людям голову.
польське
Право багатого буває безправ'ям для бідного
польське
Текст вибраний з публікації центрального осередку вдосконалення вчителів «Міжкультурна освіта. Порадник для вчителя». Варшава 2004.стор 97.


  Рекомендуємо для використання:- "Міжкультурна освіта. Порадник для вчителя". Центральний осередок вдосконалення вчителів, Варшава 2004.- "Україна в Європі. Освітній пакет" Автори: Здіслава Баранкевич, Єва Бобінська, видання перше. Центральний осередок вдосконалення вчителів, Варшава 2006.

Презентація Ольги Ковтун з теми " Пізнаємо культуру Європейського Союзу.Кухня країн Європи" Для використання у вікторині.Посилання на презентацію!

Спільне заняття економіста та психолога з членами клубу .

Ділова гра «Я - майбутній підприємець»

'Мета: дати поняття про підприємницьку ідею, маркетингове дослідження, підприємницький ризик, конкуренцію.
'Задачі
Навчальна: дати учням поняття конкуренції, підприємницького хисту та ризику, ознайомити з основами законотворчої бази для підприємців.
Розвивальна: формувати вміння логічно та нестандартно мислити, виділяти головне та робити висновки.
Виховна: виховувати зацікавленість у вивченні основ підприємницької діяльності, самосвідомість і громадську гідність.
Методи: розповідь, евристична бесіда, "круглий стіл", захист бізнес-проектів, консультації фахівців.
Обладнання: додаткова література, комп'ютери, таблиці, графічні схеми, роздавальний матеріал.
ХІД ДІЛОВОЇ ГРИ
Перший етап. Організаційний момент, мотивація (до 5 хв). Оголошуються мета ділової гри та її місце в загальній темі "Сутність підприємництва".
1. Основні поняття даної теми.
2. Тестування учасників ділової гри на здатність займатись бізнесом.
3. Якщо б я був підприємцем.
4. Захист індивідуальних бізнес-проектів.
Другий етап (20-25 хв). Засвоєння нової навчальної інформації
Основні функції підприємництва. Учитель розповідає та розкриває основні поняття (мова вчителя дублюється на моніторі кожного учня).
«Підприємець» - це суб'єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку й розвитку нових видів і методів виробництва, а також нових благ, якостей та сфер застосування капіталу.
Звідси й підприємництво - тип господарської поведінки підприємців з організації розробок виробництва та реалізації благ з метою отримання прибутку й соціального ефекту.
Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується такими ознаками:
це самостійна діяльність, діяльність "за свій рахунок". Головне, на чому тримається підприємницька діяльність, це власність підприємця.
це ініціатива, творча діяльність. Основою здійснення підприємницької діяльності є власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід.
це систематична діяльність. Підприємницька діяльність повинна бути постійною, пов'язаною з відтворювальним процесом та обов'язково офіційно зареєстрованою.
це діяльність, яка здійснюється на власний ризик, під власну економічну (майнову) відповідальність.
Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку чи власного доходу.
Отже, можна зробити узагальнююче визначення підприємництва. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу.
Підприємливість - це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих суб'єктів. Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути підприємцями. Як засвідчує світовий досвід, тільки п'ять-вісім відсотків населення є представниками підприємницьких кіл.
Далі учасникам гри пропонується пройти тестування на здатність займатись бізнесом (кожний учень отримує на свій комп'ютер завдання з тестом і відповідає на запитання).
Чи поводитесь ви наодинці так, як і тоді, коли за вами спостерігають?
Чи вважаєте ви себе здатним стати головою сім'ї?
Чи вважаєте ви хитрість хорошою та корисною рисою?
Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?
Чи знаєте ви, який колір сьогодні в моді?
Чи їдете у транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний?
Чи заздрите успіху ваших знайомих?
Чи звертаєтесь на «Ви» до ваших старших за віком родичів?
Чи здатні ви усно швидко обчислити, скільки буде 3 % від трьох відсотків?
Чи приходите вчасно в кіно?
Чи приходите вчасно на побачення?
Чи вважаєте за потрібне давати чайові?
Переживаєте, якщо вас обрахували на 1 грн?
Чи пам'ятаєте дату народження свого вчителя?
Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце?
Чи сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння?
Чи любите робити записи у книгу скарг?
Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження?
Чи знаєте, які грошові одиниці існували у Стародавньому Римі?
20.Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини?

Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна - 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються "на око" між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо ви з десяти своїх учителів пам'ятаєте дату народження тільки одного, відповідь - 1 бал. Якщо відповідь на яке-небудь запитання для вас є складною - 5 балів. Склавши всі свої бали, ви звертаєтесь до ключа тесту.
Ключ до тесту:
120-200 балів - ви природжений бізнесмен. Якщо ви отримали ці бали в результаті підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів та орієнтуйтесь на новий результат.
110-119 балів - ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть роздуми про причини втрати балів.
50-90 балів - видно, у бізнесмени вам не вибитись, але, судячи з усього, ви правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті.
Кожний учень підраховує бали, отримані ним під час тестування, і виявляються групи учнів у кожній градації здатності до занять бізнесом.
Далі вчитель підбиває невеликий підсумок.
Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його основні функції:
інноваційну (творчу) - генерування та реалізація нової комерційної ідеї;
ресурсну - мобілізація матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів;
організаційну - реєстрація підприємства, організація виробництва, збуту, реклами тощо;
стимулюючу (мотиваційну) - формування мотиваційного механізму ефективної та корисної праці.
Основні поняття та терміни учні записують у зошит.
Третій етап (50-55 хв). Якби я був підприємцем. Творча та самостійна робота учнів
На попередньому уроці старшокласники отримали домашнє завдання - скласти власний бізнес-проект (індивідуально або у групі) за таким планом:
яку сферу підприємницької діяльності ви вирішуєте вибрати і чому;
назва вашого підприємства;
адреса;
хто буде керувати справою (одна людина, компаньйони, виконавчий директор);
кількість працюючих на даному підприємстві;
які проблеми можуть виникати при підприємницькій діяльності в даній справі (конкуренти, попит, ринок збуту тощо).
Далі учні по черзі представляють свій бізнес-проект і захищають його перед колегами. Захист кожного бізнес-проекту проходить за допомогою комп'ютерної техніки, а також мультимедійної установки.
При розгляді бізнес-проекту вчитель та учні ставлять запитання й вирішують кілька важливих моментів:
чому саме цей вид комерційної діяльності вибрав учень?
які перешкоди можуть виникати при створенні підприємства?
конкуренція (дуже важливий момент, тому що практично немає справи, в якій немає конкурентів, але треба вирішити, як краще представити свою діяльність).
Після обговорення вчитель та психолог підбиваєють підсумок і роблять резюме, а потім виставляється оцінка. Дуже добре, якщо батьки учня вже мають власну справу й даний проект уже пройшов практичне випробування. Якщо є можливість, можна запросити на урок людину, яка має практичний досвід у бізнесі й може поділитися своїм досвідом.
Підбиття підсумків уроку (5 хв). Домашнє завдання.Немає коментарів:

Дописати коментар